Indiċi 
Minuti
PDF 247kWORD 157k
Il-Ħamis, 8 ta' Lulju 2010 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Il-futur tal-PAK wara l-2013 (dibattitu)
 4.L-implikazzjonijiet għall-agrikoltura tal-UE tal-ftuħ mill-ġdid tan-negozjati mal-Mercosur bil-għan li jintlaħaq Ftehim ta' Assoċjazzjoni - Tħejjijiet għas-Samit li jmiss UE-Brażil fl-14 ta' Lulju 2010 fi Brasilia (dibattitu)
 5.Is-sistema ta' importazzjoni fl-UE ta' prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fid-dawl tar-riforma futura tal-PKS (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Ftehim UE/Stati Uniti dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta’ Dejta dwar Messaġġi Finanzjarji mill-Unjoni Ewropea għall-Istati Uniti għall-finijiet tal-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu *** (votazzjoni)
  
6.2.L-organizzazzjoni u t-tħaddim tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna * (votazzjoni)
  
6.3.Il-Kosovo (votazzjoni)
  
6.4.L-Albanija (votazzjoni)
  
6.5.Is-sitwazzjoni fil-Kirgiżistan (votazzjoni)
  
6.6.L-HIV/AIDS fil-perspettiva tat-XVIII-il Konferenza Internazzjonali dwar l-AIDS (Vjenna, 18-23 ta' Lulju 2010) (votazzjoni)
  
6.7.Id-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni dwar il-Munizzjon tat-Tip Cluster (CCM) fl-1 ta' Awwissu 2010 u r-rwol tal-UE (votazzjoni)
  
6.8.Il-futur tal-PAK wara l-2013 (votazzjoni)
  
6.9.Is-sistema ta' importazzjoni fl-UE ta' prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fid-dawl tar-riforma futura tal-PKS (votazzjoni)
 7.Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 11.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
11.1.Iż-Żimbabwe, b'mod partikolari l-każ ta' Farai Maguwu
  
11.2.Il-Venezwela, b'mod partikolari l-każ ta' Maria Lourdes Afiuni
  
11.3.Il-Korea ta' Fuq
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  
12.1.Iż-Żimbabwe, b'mod partikolari l-każ ta' Farai Maguwu (votazzjoni)
  
12.2.Il-Venezwela, b'mod partikolari l-każ ta' Maria Lourdes Afiuni (votazzjoni)
  
12.3.Il-Korea ta' Fuq (votazzjoni)
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 14.Kompożizzjoni tal-kumitati
 15.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari
 16.Kompożizzjoni tal-Parlament
 17.Verifika tal-kredenzjali
 18.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 19.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)
 20.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 21.Dati tas-seduti li jmiss
 22.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 25/2010 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0030/2010 - C7-0159/2010 - 2010/2116(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ materjal għall-propagazzjoni veġetattiva tad-dielja (Riformulazzjoni) (COM(2010)0359 - C7-0161/2010 - 2010/0194(COD))

irreferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

JURI

Bi qbil mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President avża li se jikkonsulta l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (COM(2010)0358 - C7-0162/2010 - 2010/0192(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim ta’ Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kongo dwar l-infurzar tar-regolamenti tal-forestrija, il-governanza u l-kummerċ tal-injam u tal-prodotti derivati lejn l-Unjoni Ewropea (FLEGT) (10028/2010 - C7-0170/2010 - 2010/0062(NLE))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

DEVE, ENVI

2) mill-Membri

2.1) mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Cristiana Muscardini u Giovanni La Via. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ittikkettar ta' laħmijiet imdaħħla fis-swieq Ewropej (B7-0471/2010)

irreferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

ENVI, IMCO


3. Il-futur tal-PAK wara l-2013 (dibattitu)

Rapport dwar il-futur tal-Politika Agrikola Komuni wara l-2013 [2009/2236(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: George Lyon (A7-0204/2010)

George Lyon ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Dacian Cioloş (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Giovanni La Via (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Michel Dantin f'isem il-Grupp PPE, Wojciech Michał Olejniczak f'isem il-Grupp S&D, Marit Paulsen f'isem il-Grupp ALDE, Martin Häusling f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Nicholson f'isem il-Grupp ECR, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Lorenzo Fontana f'isem il-Grupp EFD, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Albert Deß, Luis Manuel Capoulas Santos, Britta Reimers, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Bairbre de Brún, Giancarlo Scottà, Rareş-Lucian Niculescu, Paolo De Castro, Liam Aylward, Hynek Fajmon, Kyriacos Triantaphyllides, John Stuart Agnew, Esther Herranz García, Stéphane Le Foll, Richard Ashworth, John Bufton u Iratxe García Pérez.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye"Jarosław Kalinowski, Vasilica Viorica Dăncilă, José Bové, Peter van Dalen, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marc Tarabella, Sergio Paolo Francesco Silvestris u Luís Paulo Alves.

Tkellmu: dwar il-proċedura “catch-the-eye” Mairead McGuinness u Franz Obermayr.

Tkellmu: Dacian Cioloş u George Lyon.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.8 tal- Minuti ta' 8.7.2010.


4. L-implikazzjonijiet għall-agrikoltura tal-UE tal-ftuħ mill-ġdid tan-negozjati mal-Mercosur bil-għan li jintlaħaq Ftehim ta' Assoċjazzjoni - Tħejjijiet għas-Samit li jmiss UE-Brażil fl-14 ta' Lulju 2010 fi Brasilia (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0079/2010) imressqa minn Mairead McGuinness, Albert Deß, Georgios Papastamkos, Véronique Mathieu, Mariya Nedelcheva, Michel Dantin, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Christa Klaß, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Béla Glattfelder, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Joseph Daul, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski, Christophe Béchu, Rareş-Lucian Niculescu, Hans-Peter Mayer u Jean-Pierre Audy f'isem il-Grupp PPE, James Nicholson u Janusz Wojciechowski f'isem il-Grupp ECR, José Bové f'isem il-Grupp Verts/ALE, George Lyon f'isem il-Grupp ALDE, Luis Manuel Capoulas Santos u Karin Kadenbach f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: L-implikazzjonijiet għall-agrikoltura tal-UE tal-ftuħ mill-ġid tan-negozjati mal-Mercosur għall-konklużjoni ta' Ftehim ta' Assoċjazzjoni (B7-0315/2010)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0091/2010) imressqa minn Luis Yáñez-Barnuevo García f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: It-tħejjija tas-samit li jmiss bejn l-UE u l-Brażil fl-14 ta' Lulju 2010 fi Brasilia (B7-0317/2010)

Tkellmu: Mairead McGuinness u James Nicholson dwar l-organizzazzjoni tax-xogħlijiet. Il-President ħa nota ta' dan.

James Nicholson, José Bové, George Lyon, Luis Manuel Capoulas Santos u Luis Yáñez-Barnuevo García għamlu l-mistoqsijiet bi tweġiba orali.

Karel De Gucht (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsijiet bi tweġiba orali.

Tkellmu: Georgios Papastamkos f'isem il-Grupp PPE, Edite Estrela f'isem il-Grupp S&D, Marielle De Sarnez f'isem il-Grupp ALDE, Elie Hoarau f'isem il-Grupp GUE/NGL, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, u José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

PRESIDENZA: Libor ROUČEK
Viċi President

Tkellmu: Marc Tarabella, Liam Aylward, Daniel Caspary, Iratxe García Pérez, Albert Deß, Csaba Sándor Tabajdi, Béla Glattfelder u Mairead McGuinness (awtur).

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Christophe Béchu, Spyros Danellis, Marian Harkin, Giancarlo Scottà, Diane Dodds, Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach u Jean-Pierre Audy.

Tkellmu: Franz Obermayr, dwar il-proċedura “catch the eye”, u Karel De Gucht.

Id-dibattitu ngħalaq.


5. Is-sistema ta' importazzjoni fl-UE ta' prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fid-dawl tar-riforma futura tal-PKS (dibattitu)

Rapport dwar is-sistema ta' importazzjoni fl-UE ta' prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fid-dawl tar-riforma futura tal-PKS [2009/2238(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Alain Cadec (A7-0207/2010)

Alain Cadec ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellmu: Maria Damanaki (Membru tal-Kummissjoni) u Karel De Gucht (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Yannick Jadot (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Antonello Antinoro f'isem il-Grupp PPE, Luis Manuel Capoulas Santos f'isem il-Grupp S&D, Pat the Cope Gallagher f'isem il-Grupp ALDE, Isabella Lövin f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk f'isem il-Grupp ECR, u Diane Dodds Membru mhux affiljata, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, dwar l-aġitazzjoni fl-emiċiklu, Ulrike Rodust, Britta Reimers, Jarosław Leszek Wałęsa, Catherine Trautmann, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea u Robert Atkins, biex jipprotestaw dwar id-dewmien tal-ħin tal-votazzjonijiet.

Tkellmu: Maria Damanaki u Alain Cadec.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.9 tal- Minuti ta' 8.7.2010.


PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


6.1. Ftehim UE/Stati Uniti dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta’ Dejta dwar Messaġġi Finanzjarji mill-Unjoni Ewropea għall-Istati Uniti għall-finijiet tal-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta’ Data dwar Messaġġi Finanzjarji mill-Unjoni Ewropea għall-Istati Uniti għall-finijiet tal-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu [11222/2010/REV.1 és COR.1 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2010)0279)

Il-Parlament ta l-kunsens tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.

Interventi

- Alexander Alvaro (rapporteur) qabel il-votazzjoni, u Rui Tavares.


6.2. L-organizzazzjoni u t-tħaddim tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna * (votazzjoni)

Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [08029/2010 - C7-0090/2010- 2010/0816(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Elmar Brok (A7-0228/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2010)0280)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2010)0280)


6.3. Il-Kosovo (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0409/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0281)

Interventi

- Jelko Kacin biex jiddenunzja l-attentat li sar fil-5 ta' Lulju 2010 kontra Peter Miletic, membru tal-Assemblea tal-Kosovo, u offrilu l-appoġġ tiegħu (il-President ingħaqad ma' dan il-kliem);

- Pier Antonio Panzeri ressaq emenda orali għall-emenda 11, li ġiet aċċettata;

- Ulrike Lunacek ressqet emenda orali għall-paragrafu 4 kif ukoll emenda orali wara l-paragrafu 12, li ġew aċċettati.


6.4. L-Albanija (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0408/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0282)

Interventi

- Libor Rouček ressaq emenda orali għall-emenda 2, li ġiet aċċettata.


6.5. Is-sitwazzjoni fil-Kirgiżistan (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0419/2010, B7-0420/2010, B7-0422/2010, B7-0423/2010, B7-0424/2010 u B7-0434/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0419/2010

(flok B7-0419/2010, B7-0420/2010, B7-0422/2010, B7-0423/2010 u B7-0434/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Joachim Zeller, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb u Elisabeth Jeggle f'isem il-Grupp PPE,

Hannes Swoboda, Adrian Severin, Henri Weber, Katarína Neveďalová u Kristian Vigenin f'isem il-Grupp S&D,

Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez u Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE,

Heidi Hautala, Bart Staes u Nicole Kiil-Nielsen f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński u Jacek Włosowicz f'isem il-Grupp ECR

Adottata (P7_TA(2010)0483)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0424/2010 skadiet.)


6.6. L-HIV/AIDS fil-perspettiva tat-XVIII-il Konferenza Internazzjonali dwar l-AIDS (Vjenna, 18-23 ta' Lulju 2010) (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0412/2010, B7-0421/2010, B7-0425/2010, B7-0426/2010, B7-0427/2010 u B7-0428/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0412/2010

(flok B7-0412/2010, B7-0421/2010, B7-0426/2010 u B7-0428/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman u Linda McAvan f'isem il-Grupp S&D,

Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis u Sonia Alfano f'isem il-Grupp ALDE,

Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Gabriele Zimmer, Marisa Matias u Bairbre de Brún f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P7_TA(2010)0484)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0425/2010 u B7-0427/2010 skadew.)

Interventi

- Michael Cashman f'isem il-Grupp S&D, qabel il-votazzjoni, biex jitlob li l-votazzjoni finali ssir permezz ta' sejħa tal-ismijiet, u Francesco Enrico Speroni f'isem il-Grupp EFD, biex jopponi din it-talba (il-President, wara li sema' r-riżervi li kellha l-Assemblea, indika li l-votazzjoni kienet se ssir bit-tlugħ tal-idejn kif kien inizjalment previst);

- Astrid Lulling, biex turi diverġenza bejn il-verżjoni Ġermaniża u l-verżjoni Franċiża tal-paragrafu 17 (il-President wieġeb li l-verżjonijiet lingwistiċi kollha se jkunu armonizzati);

- Michael Cashman, qabel il-votazzjoni finali, biex jistaqsi jekk l-EFD baqax jinsisti li jopponi li l-votazzjoni ssir b'sejħa tal-ismijiet (Francesco Enrico Speroni kkonferma din l-oppożizzjoni);

- Gay Mitchell u Michael Cashman dwar l-iżvolġiment tal-votazzjoni.


6.7. Id-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni dwar il-Munizzjon tat-Tip Cluster (CCM) fl-1 ta' Awwissu 2010 u r-rwol tal-UE (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0413/2010, B7-0429/2010, B7-0430/2010, B7-0431/2010, B7-0432/2010 u B7-0433/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0413/2010

(flok B7-0413/2010, B7-0429/2010, B7-0430/2010, B7-0431/2010 u B7-0432/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler u Arnaud Danjean f'isem il-Grupp PPE,

Adrian Severin, Roberto Gualtieri, Ana Gomes u María Muñiz De Urquiza f'isem il-Grupp S&D,

Marije Cornelissen, Johannes Cornelis van Baalen, Elizabeth Lynne u Sonia Alfano f'isem il-Grupp ALDE,

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler u Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou u Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P7_TA(2010)0485)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0433/2010 skadiet.)


6.8. Il-futur tal-PAK wara l-2013 (votazzjoni)

Rapport dwar il-futur tal-Politika Agrikola Komuni wara l-2013 [2009/2236(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: George Lyon (A7-0204/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0486)

Interventi

- Ulrike Rodust, biex turi diverġenza bejn il-verżjoni Ġermaniża u l-verżjoni Ingliża tal-premessa AE (il-President wieġeb li l-verżjonijiet lingwistiċi kollha se jkunu armonizzati);

-George Lyon (rapporteur), Pablo Arias Echeverría u Elizabeth Lynne dwar l-iżvolġiment tal-votazzjoni;

- Albert Deß f'isem il-Grupp PPE, l-ewwel biex jiċċara li l-grupp tiegħu rtira t-talba tiegħu għal votazzjoni maqsuma għall-premessa AE (il-President wieġeb li t-talba ntressqet minn diversi gruppi u li għaldaqstant il-votazzjoni maqsuma nżammet), imbagħad biex jirrakkomanda lill-membri tal-grupp tiegħu vot pożittiv dwar din il-premessa.


6.9. Is-sistema ta' importazzjoni fl-UE ta' prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fid-dawl tar-riforma futura tal-PKS (votazzjoni)

Rapport dwar is-sistema ta' importazzjoni fl-UE ta' prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fid-dawl tar-riforma futura tal-PKS [2009/2238(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Alain Cadec (A7-0207/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0487)


7. Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-kumitat kompetenti ressaq il-corrigendum li ġej ta' test approvat mill-Parlament Ewropew:

Rettifika tad-Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2008 dwar ftehim ta' kreditu għall-konsumatur u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 87/102/KEE (ĠU L 133, 22.5.2008, paġna 66) 09704/2010 - IMCO

Bi qbil mal-Artikolu 216(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dan il-corrigendum jitqies approvat sakemm fi żmien tmienja u erbgħin siegħa mit-tħabbir tiegħu, grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru ma jitlobx li ssir votazzjoni dwaru.

Il-corrigendum hu disponibbli fuq is-sit Séance en direct.


PRESIDENZA: László TŐKÉS
Viċi President

8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Alexander Alvaro - A7-0224/2010
Laima Liucija Andrikienė, Gerard Batten, Filip Kaczmarek, Hannu Takkula, Daniel Hannan

Rapport Elmar Brok - A7-0228/2010
Joe Higgins, Tunne Kelam, Alfredo Antoniozzi, Diane Dodds, Eija-Riitta Korhola, Inese Vaidere, Czesław Adam Siekierski, Hannu Takkula, David Martin, Daniel Hannan, Ingeborg Gräßle

Il-Kosovo - B7-0409/2010
Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Daniel Hannan

L-Albanija - B7-0408/2010
Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt

Is-sitwazzjoni fil-Kirgiżistan - RC-B7-0408/2010
Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere

L-HIV/AIDS fil-perspettiva tat-XVIII-il Konferenza Internazzjonali dwar l-AIDS (Vjenna, 18-23 ta' Lulju 2010) - RC-B7-0412/2010
Anna Záborská

Id-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni dwar il-Munizzjon tat-Tip Cluster (CCM) fl-1 ta' Awwissu 2010 u r-rwol tal-UE - RC-B7-0413/2010
Cristian Dan Preda

Rapport George Lyon - A7-0204/2010
Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Christa Klaß, Czesław Adam Siekierski, Inese Vaidere, Hannu Takkula, David Martin, Syed Kamall, Anneli Jäätteenmäki

Rapport Alain Cadec - A7-0207/2010
Peter Jahr, Inese Vaidere, Seán Kelly, Syed Kamall


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.10 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Diana WALLIS
Viċi President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


11. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 3 tal- Minuti ta' 6.7.2010)


11.1. Iż-Żimbabwe, b'mod partikolari l-każ ta' Farai Maguwu

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 u B7-0444/2010

Anneli Jäätteenmäki, Véronique De Keyser, Judith Sargentini, Alain Cadec, Marie-Christine Vergiat u Geoffrey Van Orden ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Michael Gahler f'isem il-Grupp PPE, Michael Cashman f'isem il-Grupp S&D, Paweł Robert Kowal f'isem il-Grupp ECR, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Filip Kaczmarek u Corina Creţu.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Tunne Kelam, Charles Tannock, Joanna Katarzyna Skrzydlewska u Angelika Werthmann.

Tkellmet Kristalina Georgieva (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.1 tal- Minuti ta' 8.7.2010.


11.2. Il-Venezwela, b'mod partikolari l-każ ta' Maria Lourdes Afiuni

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0414/2010, B7-0417/2010, B7-0418/2010, B7-0435/2010, B7-0436/2010, B7-0437/2010 u B7-0438/2010

Santiago Fisas Ayxela, Renate Weber, Véronique De Keyser, Raül Romeva i Rueda u Charles Tannock ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellem Bernd Posselt biex jagħmel mistoqsija skont il-proċedura “kartuna blu” lil Raül Romeva i Rueda li wieġeb.

Joe Higgins ressaq mozzjoni għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, Anneli Jäätteenmäki f'isem il-Grupp ALDE.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Corina Creţu, Miroslav Mikolášik, Gabriel Mato Adrover.

Tkellmet Kristalina Georgieva (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.2 tal- Minuti ta' 8.7.2010.


11.3. Il-Korea ta' Fuq

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0416/2010, B7-0445/2010, B7-0446/2010, B7-0447/2010, B7-0448/2010, B7-0449/2010 u B7-0450/2010

Bastiaan Belder, Gerald Häfner, Miroslav Mikolášik, Janusz Wojciechowski, Jaromír Kohlíček u Kristian Vigenin ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Monica Luisa Macovei f'isem il-Grupp PPE, David Martin f'isem il-Grupp S&D, Marek Henryk Migalski f'isem il-Grupp ECR, Thomas Mann, Charles Tannock u Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Jacek Protasiewicz, Elena Băsescu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jaroslav Paška, Cristian Dan Preda u Tadeusz Zwiefka.

Tkellmet Kristalina Georgieva (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.3 tal- Minuti ta' 8.7.2010.


12. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


12.1. Iż-Żimbabwe, b'mod partikolari l-każ ta' Farai Maguwu (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 u B7-0444/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0415/2010

(flok B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 u B7-0444/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor u Martin Kastler f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes u Michael Cashman f'isem il-Grupp S&D,

Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake u Sonia Alfano f'isem il-Grupp ALDE,

Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski u Jacek Włosowicz f'isem il-Grupp ECR,

Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL,

Fiorello Provera f'isem il-Grupp EFD

Adottata (P7_TA(2010)0488)

Interventi

Ana Gomes ressqet emenda orali għall-Konsiderazzjoni 6, li ġiet aċċettata.


12.2. Il-Venezwela, b'mod partikolari l-każ ta' Maria Lourdes Afiuni (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0414/2010, B7-0417/2010, B7-0418/2010, B7-0435/2010, B7-0436/2010, B7-0437/2010 u B7-0438/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0414/2010

(flok B7-0414/2010, B7-0417/2010, B7-0418/2010 u B7-0437/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Santiago Fisas Ayxela, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE,

Marije Cornelissen, Marietje Schaake, Renate Weber, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Anneli Jäätteenmäki u Sonia Alfano f'isem il-Grupp ALDE,

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR,

Bastiaan Belder u Fiorello Provera f'isem il-Grupp EFD

Adottata (P7_TA(2010)0489)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0435/2010, B7-0436/2010 u B7-0438/2010 skadew.)


12.3. Il-Korea ta' Fuq (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0416/2010, B7-0445/2010, B7-0446/2010, B7-0447/2010, B7-0448/2010, B7-0449/2010 u B7-0450/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0416/2010

(flok B7-0416/2010, B7-0445/2010, B7-0446/2010, B7-0447/2010, B7-0448/2010 u B7-0450/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska u Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, George Sabin Cutaş u David Martin f'isem il-Grupp S&D,

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Frédérique Ries u Sonia Alfano f'isem il-Grupp ALDE,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler u Gerald Häfner f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Marek Józef Gróbarczyk, Roger Helmer, Paweł Robert Kowal, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Włosowicz u Janusz Wojciechowski f'isem il-Grupp ECR,

Fiorello Provera f'isem il-Grupp EFD.

Adottata (P7_TA(2010)0490)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0449/2010 skadiet.)


13. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


14. Kompożizzjoni tal-kumitati

Il-President irċieva t-talba ta' ħatra li ġejja mill-grupp PPE:

Kumitat FEMM: Elisabeth Morin-Chartier


15. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari

Ir-Reġistratur tal-Qorti tat-tieni u tat-tielet distrett ta' Budapest indirizza mistoqsija lill-President tal-Parlament biex titneħħa l-immunità parlamentari ta' Tamás Deutsch fil-kuntest ta' proċediment pendenti f'din il-Qorti.

It-talba ġiet mgħoddija lill-kumitat responsabbli, jiġifieri l-Kumitat JURI, skont l-Artikolu 6(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


16. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtorità kompetenti tal-Unjoni Ewropea infurmat lill-presidenza tal-Parlament dwar in-nomina ta' Magdalena Alvarez bħala Viċi President tal-Bank Ewropew tal-Investiment mis-16 ta' Lulju 2010.

Il-Parlament ħa nota u, bi qbil mal-Artikolu 7(1) tal-Att dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'vot universali dirett u mal-Artikolu 4(1) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, avża li l-post tagħha kien vakanti b'effett mis-16 ta' Lulju 2010.


17. Verifika tal-kredenzjali

Fuq proposta tal-kumitat JURI tiegħu, il-Parlament iddeċieda li jikkonvalida l-mandati tal-Membri Béla Kovács b'effett mill-31 ta' Mejju 2010, Ildikó Gáll-Pelcz u Keith Taylor b'effett mit-2 ta' Ġunju 2010, Lucas Hartong u Jan Mulder b'effett mit-22 ta' Ġunju 2010.


18. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat ENVI

- Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-Protezzjoni tal-Foresti u t-Tagħrif dwarhom fl-UE: Il-preparazzjoni tal-foresti għat-tibdil fil-klima (2010/2106(INI))
(opinjoni: ITRE, REGI, AGRI)

Kumitat INTA

- Il-Politika dwar il-Kummerċ Internazzjonali fil-kuntest tal-imperattivi marbuta mat-tibdil fil-klima (2010/2103(INI))
(opinjoni: DEVE, ENVI)

Kumitat LIBE

- It-Tisħiħ tas-Sigurtà Kimika, Bijoloġika, Radjoloġika u Nukleari fl-Unjoni Ewropea - Pjan ta’ Azzjoni CBRN tal-UE (2010/2114(INI))
(opinjoni: AFET, ITRE, ENVI)

Kumitat AGRI

- Ir-rikonoxximent tal-agrikoltura bħala settur strateġiku fil-kuntest tas-sigurtà tal-ikel (2010/2112(INI))
(opinjoni: ENVI)

- Id-defiċit ta' proteini fl-UE: x'soluzzjoni għal problema li ilha teżisti? (2010/2111(INI))
(opinjoni: ENVI)

- L-Agrikoltura tal-UE u l-Kummerċ Internazzjonali (2010/2110(INI))
(opinjoni: DEVE, ENVI)

Kumitat CONT

- L-effiċjenza u l-effikaċja tal-finanzjament tal-UE fil-qasam tad-diżattivazzjoni tal-impjanti nukleari fl-Istati Membri l-ġodda (2010/2104(INI))
(opinjoni: ITRE)

Kumitat DEVE

- It-Taxxa u l-Iżvilupp - kooperazzjoni ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw dwar il-promozzjoni ta' governanza tajba fi kwistjonijiet tat-taxxa (2010/2102(INI))
(opinjoni: ECON, INTA)

- L-implimentazzjoni tal-Konsensus Ewropew dwar l-għajnuna umanitarja: l-analiżi ta' nofs it-term tal-Pjan ta' Azzjoni tagħha u t-triq 'il quddiem (2010/2101(INI))

- Qafas ta' politika tal-UE biex jgħin lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw jindirizzaw l-isfidi fil-qasam tas-sigurtà tal-ikel (2010/2100(INI))
(opinjoni: AGRI, ENVI)

Kumitat ECON

- Finanzjament innovattiv f'livell dinji u Ewropew (2010/2105(INI))
(opinjoni: ITRE)

- It-titjib tal-governanza ekonomika u tal-qafas ta' stabilità tal-Unjoni, b'mod partikolari fiż-żona tal-euro (2010/2099(INI))
(opinjoni: AFCO, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, REGI)

Kumitat FEMM

- In-Nisa u t-Tmexxija tan-Negozji (2010/2115(INI))

Kumitat IMCO

- Il-monitoraġġ tas-settur tal-kummerċ bl-imnut (2010/2109(INI))

Kumitat ITRE

- Lejn Strateġija ġdida dwar l-Enerġija għall-Ewropa 2011 - 2020 (2010/2108(INI))
(opinjoni: ENVI, INTA, REGI)

- Reviżjoni tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija (2010/2107(INI))
(opinjoni: ENVI, REGI)

- Politika Industrijali għall-Era Globalizzata (2010/2095(INI))
(opinjoni: ENVI, INTA, IMCO, REGI)

Kumitat PECH

- Il-ġestjoni attwali u futura tas-sajd fil-Baħar l-Iswed (2010/2113(INI))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat DEVE

- It-twaqqif ta' kapaċità ta' reazzjoni rapida tal-UE (2010/2096(INI))
(opinjoni: AFET, ENVI)

Kumitati assoċjati

Kumitat ENVI

- Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-Protezzjoni tal-Foresti u t-Tagħrif dwarhom fl-UE: Il-preparazzjoni tal-foresti għat-tibdil fil-klima (2010/2106(INI))
(opinjoni: ITRE, REGI)
Kumitati assoċjati ENVI, AGRI
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 01.07.2010)

Kumitat INTA

- Il-Politika dwar il-Kummerċ Internazzjonali fil-kuntest tal-imperattivi marbuta mat-tibdil fil-klima (2010/2103(INI))
(opinjoni: DEVE)
Kumitati assoċjati INTA, ENVI
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 01.07.2010)

Kumitat LIBE

- It-Tisħiħ tas-Sigurtà Kimika, Bijoloġika, Radjoloġika u Nukleari fl-Unjoni Ewropea - Pjan ta’ Azzjoni CBRN tal-UE (2010/2114(INI))
(opinjoni: AFET, ITRE)
Kumitati assoċjati LIBE, ENVI
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 01.07.2010)


19. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 123(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

353

13/2010

Andreas Mölzer

14

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

50

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

160

16/2010

Morten Messerschmidt

24

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

82

18/2010

Zigmantas Balčytis

59

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

11

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

317

21/2010

Andreas Mölzer

20

22/2010

Andreas Mölzer

24

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

78

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

188

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

125

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

142

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

82

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

140

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

128

31/2010

Franz Obermayr

13

32/2010

Franz Obermayr

24

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

33

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

82

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

200

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

74

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

22

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

93

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

64

40/2010

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

121

41/2010

Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gianni Pittella

72

42/2010

Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys, Nikolaos Salavrakos

29

43/2010

Andreas Mölzer

12

44/2010

Andreas Mölzer

22

45/2010

Nick Griffin, Andrew Henry William Brons

8

46/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Satu Hassi, Kriton Arsenis

39

47/2010

Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris

19

48/2010

Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Silvia-Adriana Ţicău

36

49/2010

Rosario Crocetta

55

50/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

28

51/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

25

52/2010

Alfredo Pallone, Aldo Patriciello

28

53/2010

Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler, Fiorello Provera

71

54/2010

Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš, Inese Vaidere

22

55/2010

Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric, Ioan Enciu

55

56/2010

Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves, Martin Häusling

50

57/2010

Mario Borghezio

31

58/2010

Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ana Gomes

34

59/2010

Sonia Alfano, Eva Joly, Rosario Crocetta, Rita Borsellino

14


20. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


21. Dati tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 6 sa 9 ta' Settembru 2010.


22. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.35.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza