Index 
Proces-verbal
PDF 242kWORD 164k
Joi, 8 iulie 2010 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Viitorul PAC după 2013 (dezbatere)
 4.Implicaţiile asupra agriculturii UE ale reluării negocierilor cu Mercosur în vederea încheierii unui acord de asociere - Pregătirile pentru viitorul summit UE-Brazilia din 14 iulie 2010 de la Brasilia (dezbatere)
 5.Regimul de import al produselor pescărești și de acvacultură în UE în perspectiva reformei PCP (dezbatere)
 6.Votare
  
6.1.Acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste *** (vot)
  
6.2.Organizarea şi funcţionarea Serviciului european pentru acţiune externă * (vot)
  
6.3.Kosovo (vot)
  
6.4.Albania (vot)
  
6.5.Situaţia din Kârgâzstan (vot)
  
6.6.SIDA/HIV în perspectiva celei de-a XVIII-a conferinţe internaţionale privind SIDA (Viena, 18-23 iulie 2010) (vot)
  
6.7.Intrarea în vigoare a Convenţiei privind muniţiile cu dispersie (CMD) la 1 august 2010 şi rolul UE (vot)
  
6.8.Viitorul PAC după 2013 (vot)
  
6.9.Regimul de import al produselor pescărești și de acvacultură în UE în perspectiva reformei PCP (vot)
 7.Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 11.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
11.1.Zimbabwe, în special cazul lui Farai Maguwu
  
11.2.Venezuela, în special cazul Mariei Lourdes Afiuni
  
11.3.Coreea de Nord
 12.Votare
  
12.1.Zimbabwe, în special cazul lui Farai Maguwu (vot)
  
12.2.Coreea de Nord (vot)
 13.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 14.Componenţa comisiilor
 15.Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare
 16.Componenţa Parlamentului
 17.Verificarea prerogativelor
 18.Decizii privind anumite documente
 19.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)
 20.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 21.Calendarul următoarelor şedinţe
 22.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PROCES-VERBAL

JOI 8 IULIE 2010

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de virament de credite DEC25/2010 - Secţiunea III - Comisia (N7-0030/2010 - C7-0159/2010 - 2010/2116(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind comercializarea materialului pentru înmulţirea vegetativă a viţei de vie (reformare) (COM(2010)0359 - C7-0161/2010 - 2010/0194(COD))

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

JURI

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele a anunţat că va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (COM(2010)0358 - C7-0162/2010 - 2010/0192(COD))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană şi Republica Congo privind asigurarea aplicării legislaţiei în domeniul forestier, guvernanţa şi schimburile comerciale cu lemn şi produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT) (10028/2010 - C7-0170/2010 - 2010/0062(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

DEVE, ENVI

2) de către deputaţi:

2.1) propunere de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Cristiana Muscardini and Giovanni La Via. Propunere de rezoluție privind etichetarea cărnii introduse pe piețele europene (B7-0471/2010)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI, IMCO


3. Viitorul PAC după 2013 (dezbatere)

Raport referitor la viitorul politicii agricole comune după 2013 [2009/2236(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: George Lyon (A7-0204/2010)

George Lyon şi-a prezentat raportul.

A intervenit Dacian Cioloş (membru al Comisiei).

Au intervenit: Giovanni La Via (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Michel Dantin, în numele Grupului PPE, Wojciech Michał Olejniczak, în numele Grupului S&D, Marit Paulsen, în numele Grupului ALDE, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, James Nicholson, în numele Grupului ECR, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Lorenzo Fontana, în numele Grupului EFD, Diane Dodds, neafiliată, Albert Deß, Luis Manuel Capoulas Santos, Britta Reimers, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Bairbre de Brún, Giancarlo Scottà, Rareş-Lucian Niculescu, Paolo De Castro, Liam Aylward, Hynek Fajmon, Kyriacos Triantaphyllides, John Stuart Agnew, Esther Herranz García, Stéphane Le Foll, Richard Ashworth, John Bufton şi Iratxe García Pérez.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jarosław Kalinowski, Vasilica Viorica Dăncilă, José Bové, Peter van Dalen, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marc Tarabella, Sergio Paolo Francesco Silvestris şi Luís Paulo Alves.

Au intervenit referitor la procedura „catch-the-eye” Mairead McGuinness şi Franz Obermayr.

Au intervenit: Dacian Cioloş şi George Lyon.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.8 al PV din 8.7.2010.


4. Implicaţiile asupra agriculturii UE ale reluării negocierilor cu Mercosur în vederea încheierii unui acord de asociere - Pregătirile pentru viitorul summit UE-Brazilia din 14 iulie 2010 de la Brasilia (dezbatere)

Întrebare orală (O-0079/2010) adresată de Mairead McGuinness, Albert Deß, Georgios Papastamkos, Véronique Mathieu, Mariya Nedelcheva, Michel Dantin, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Christa Klaß, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Béla Glattfelder, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Joseph Daul, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski, Christophe Béchu, Rareş-Lucian Niculescu, Hans-Peter Mayer şi Jean-Pierre Audy, în numele Grupului PPE, James Nicholson şi Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR, José Bové, în numele Grupului Verts/ALE, George Lyon, în numele Grupului ALDE, Luis Manuel Capoulas Santos şi Karin Kadenbach, în numele Grupului S&D, Comisiei: Implicaţiile asupra agriculturii UE ale reluării negocierilor cu Mercosur în vederea încheierii unui acord de asociere (B7-0315/2010)

Întrebare orală (O-0091/2010) adresată de Luis Yáñez-Barnuevo García, în numele Grupului S&D, Comisiei: Pregătirea următoarei reuniuni la nivel înalt UE-Brazilia din 14 iulie 2010 în Brazilia (B7-0317/2010)

Au intervenit: Mairead McGuinness şi James Nicholson referitor la organizarea lucrărilor. (Preşedintele a luat act de această intervenţie.)

James Nicholson, José Bové, George Lyon, Luis Manuel Capoulas Santos şi Luis Yáñez-Barnuevo García au dezvoltat întrebările orale.

Karel De Gucht (membru al Comisiei) a răspuns la întrebările orale.

Au intervenit: Georgios Papastamkos, în numele Grupului PPE, Edite Estrela, în numele Grupului S&D, Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE, Elie Hoarau, în numele Grupului GUE/NGL, Andreas Mölzer, neafiliat, şi José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

A PREZIDAT: Libor ROUČEK
Vicepreşedinte

Au intervenit: Marc Tarabella, Liam Aylward, Daniel Caspary, Iratxe García Pérez, Albert Deß, Csaba Sándor Tabajdi, Béla Glattfelder şi Mairead McGuinness (autoare).

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Christophe Béchu, Spyros Danellis, Marian Harkin, Giancarlo Scottà, Diane Dodds, Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach şi Jean-Pierre Audy.

Au intervenit: Franz Obermayr, referitor la procedura „catch the eye”, şi Karel De Gucht.

Dezbaterea s-a încheiat.


5. Regimul de import al produselor pescărești și de acvacultură în UE în perspectiva reformei PCP (dezbatere)

Raport referitor la regimul importului de produse pescărești și de acvacultură în UE în perspectiva reformei PCP [2009/2238(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Alain Cadec (A7-0207/2010)

Alain Cadec şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Maria Damanaki (membră a Comisiei) şi Karel De Gucht (membru al Comisiei).

Au intervenit: Yannick Jadot (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Antonello Antinoro, în numele Grupului PPE, Luis Manuel Capoulas Santos, în numele Grupului S&D, Pat the Cope Gallagher, în numele Grupului ALDE, Isabella Lövin, în numele Grupului Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, în numele Grupului ECR, şi Diane Dodds, neafiliată, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, privind agitaţia care domneşte în hemiciclu, Ulrike Rodust, Britta Reimers, Jarosław Leszek Wałęsa, Catherine Trautmann, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea şi Robert Atkins, pentru a protesta împotriva întârzierii votării.

Au intervenit: Maria Damanaki şi Alain Cadec.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.9 al PV din 8.7.2010.


A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind prelucrarea şi transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste [11222/2010/REV.1 és COR.1 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2010)0279)

Parlamentul şi-a exprimat aprobarea pentru încheierea acordului.

Intervenţii

- Alexander Alvaro (raportor), înaintea votării, şi Rui Tavares.


6.2. Organizarea şi funcţionarea Serviciului european pentru acţiune externă * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului european pentru acţiune externă [08029/2010 - C7-0090/2010- 2010/0816(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Elmar Brok (A7-0228/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2010)0280)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2010)0280)


6.3. Kosovo (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0409/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0281)

Intervenţii

- Jelko Kacin pentru a denunţa atentatul din 5 iulie 2010 împotriva lui Peter Miletic, membru al Adunării din Kosovo, şi pentru a-i transmite sprijinul său. (Preşedintele a declarat că se alătură acestei intervenţii);

- Pier Antonio Panzeri a propus un amendement oral la amendamentul 11, care a fost reţinut;

- Ulrike Lunacek a propus un amendement oral la alineatul 4, precum şi un amendament oral după alineatul 12, care au fost reţinute.


6.4. Albania (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0408/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0282)

Intervenţii

- Libor Rouček a propus un amendement oral la amendamentul 2, care a fost reţinut.


6.5. Situaţia din Kârgâzstan (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0419/2010, B7-0420/2010, B7-0422/2010, B7-0423/2010, B7-0424/2010 şi B7-0434/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0419/2010

(care înlocuieşte B7-0419/2010, B7-0420/2010, B7-0422/2010, B7-0423/2010 şi B7-0434/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Joachim Zeller, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb şi Elisabeth Jeggle, în numele Grupului PPE,

Hannes Swoboda, Adrian Severin, Henri Weber, Katarína Neveďalová şi Kristian Vigenin, în numele Grupului S&D,

Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez şi Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE,

Heidi Hautala, Bart Staes şi Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński şi Jacek Włosowicz, în numele Grupului ECR

Adoptat (P7_TA(2010)0483)

(Propunerea de rezoluţie B7-0424/2010 a devenit caducă.)


6.6. SIDA/HIV în perspectiva celei de-a XVIII-a conferinţe internaţionale privind SIDA (Viena, 18-23 iulie 2010) (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0412/2010, B7-0421/2010, B7-0425/2010, B7-0426/2010, B7-0427/2010 şi B7-0428/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0412/2010

(care înlocuieşte B7-0412/2010, B7-0421/2010, B7-0426/2010 şi B7-0428/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman şi Linda McAvan, în numele Grupului S&D,

Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE,

Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler şi Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE,

Gabriele Zimmer, Marisa Matias şi Bairbre de Brún, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P7_TA(2010)0484)

(Propunerile de rezoluţie B7-0425/2010 şi B7-0427/2010 au devenit caduce.)

Intervenţii

- Michael Cashman, în numele Grupului S&D, înaintea votării, pentru a solicita ca votul final să aibă loc prin apel nominal, şi Francesco Enrico Speroni, în numele Grupului EFD, pentru a se opune acestei solicitări (Preşedintele, luând act de rezervele exprimate de participanţii la şedinţă, a declarat că votarea va avea loc prin ridicarea mâinii, astfel cum s-a prevăzut iniţial);

- Astrid Lulling, pentru a semnala o divergenţă între versiunea germană şi versiunea franceză a alineatului 17 (Preşedintele a răspuns că toate versiunile lingvistice vor fi armonizate);

- Michael Cashman, înaintea votării, pentru a întreba dacă EFD îşi menţine opoziţia în privinţa organizării votării prin apel nominal (Francesco Enrico Speroni a confirmat această opoziţie);

- Gay Mitchell şi Michael Cashman privind desfăşurarea votării.


6.7. Intrarea în vigoare a Convenţiei privind muniţiile cu dispersie (CMD) la 1 august 2010 şi rolul UE (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0413/2010, B7-0429/2010, B7-0430/2010, B7-0431/2010, B7-0432/2010 şi B7-0433/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0413/2010

(care înlocuieşte B7-0413/2010, B7-0429/2010, B7-0430/2010, B7-0431/2010 şi B7-0432/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler şi Arnaud Danjean, în numele Grupului PPE,

Adrian Severin, Roberto Gualtieri, Ana Gomes şi María Muñiz De Urquiza, în numele Grupului S&D,

Marije Cornelissen, Johannes Cornelis van Baalen, Elizabeth Lynne şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE,

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler şi Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE,

Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou şi Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P7_TA(2010)0485)

(Propunerea de rezoluţie B7-0433/2010 a devenit caducă.)


6.8. Viitorul PAC după 2013 (vot)

Raport referitor la viitorul politicii agricole comune după 2013 [2009/2236(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: George Lyon (A7-0204/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0486)

Intervenţii

- Ulrike Rodust, pentru a semnala o divergenţă între versiunea germană şi versiunea engleză a considerentului AE (Preşedintele a răspuns că toate versiunile lingvistice vor fi armonizate);

- George Lyon (raportor), Pablo Arias Echeverría şi Elizabeth Lynne privind desfăşurarea votării;

- Albert Deß, în numele Grupului PPE, mai întâi pentru a preciza că grupul său îşi retrage solicitarea de vot pe părţi pentru considerentul AE (Preşedintele a răspuns că solicitarea a fost făcută de mai multe grupuri şi că, prin urmare, se menţine votul pe părţi), apoi pentru a recomanda membrilor grupului său un vot pozitiv pentru acest considerent.


6.9. Regimul de import al produselor pescărești și de acvacultură în UE în perspectiva reformei PCP (vot)

Raport referitor la regimul importului de produse pescărești și de acvacultură în UE în perspectiva reformei PCP [2009/2238(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Alain Cadec (A7-0207/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0487)


7. Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)

Comisia competentă a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

Rectificare la Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (JO L 133 din 22.5.2008, p. 66) 09704/2010 - IMCO

În conformitate cu articolul 216 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepţia cazului în care, în următoarele patruzeci şi opt de ore, un grup politic sau un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi solicită supunerea sa la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Séance en direct.


A PREZIDAT: László TŐKÉS
Vicepreşedinte

8. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Alexander Alvaro - A7-0224/2010
Laima Liucija Andrikienė, Gerard Batten, Filip Kaczmarek, Hannu Takkula, Daniel Hannan

Raport Elmar Brok - A7-0228/2010
Joe Higgins, Tunne Kelam, Alfredo Antoniozzi, Diane Dodds, Eija-Riitta Korhola, Inese Vaidere, Czesław Adam Siekierski, Hannu Takkula, David Martin, Daniel Hannan, Ingeborg Gräßle

Kosovo - B7-0409/2010
Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Daniel Hannan

Albania - B7-0408/2010
Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt

Situaţia din Kârgâzstan - RC-B7-0408/2010
Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere

SIDA/HIV în perspectiva celei de-a XVIII-a conferinţe internaţionale privind SIDA (Viena, 18-23 iulie 2010) - RC-B7-0412/2010
Anna Záborská

Intrarea în vigoare a Convenţiei privind muniţiile cu dispersie (CMD) la 1 august 2010 şi rolul UE - RC-B7-0413/2010
Cristian Dan Preda

Raport George Lyon - A7-0204/2010
Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Christa Klaß, Czesław Adam Siekierski, Inese Vaidere, Hannu Takkula, David Martin, Syed Kamall, Anneli Jäätteenmäki

Raport Alain Cadec - A7-0207/2010
Peter Jahr, Inese Vaidere, Seán Kelly, Syed Kamall


9. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 14.10, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

10. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


11. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 3 al PV din 6.7.2010)


11.1. Zimbabwe, în special cazul lui Farai Maguwu

Propuneri de rezoluţii B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 şi B7-0444/2010

Anneli Jäätteenmäki, Véronique De Keyser, Judith Sargentini, Alain Cadec, Marie-Christine Vergiat şi Geoffrey Van Orden au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Michael Cashman, în numele Grupului S&D, Paweł Robert Kowal, în numele Grupului ECR, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Franz Obermayr, neafiliat, Filip Kaczmarek şi Corina Creţu.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Tunne Kelam, Charles Tannock, Joanna Katarzyna Skrzydlewska şi Angelika Werthmann.

A intervenit Kristalina Georgieva (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.1 al PV din 8.7.2010.


11.2. Venezuela, în special cazul Mariei Lourdes Afiuni

Propuneri de rezoluţii B7-0414/2010, B7-0417/2010, B7-0418/2010, B7-0435/2010, B7-0436/2010, B7-0437/2010 şi B7-0438/2010

Santiago Fisas Ayxela, Renate Weber, Véronique De Keyser, Raül Romeva i Rueda şi Charles Tannock au prezentat propunerile de rezoluţie.

A intervenit Bernd Posselt pentru a adresa o întrebare „cartonaş albastru” lui Raül Romeva i Rueda, care a răspuns.

Joe Higgins a prezentat o propunere de rezoluţie.

Au intervenit: Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Corina Creţu, Miroslav Mikolášik, Gabriel Mato Adrover.

A intervenit Kristalina Georgieva (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.2 al PV din 8.7.2010.


11.3. Coreea de Nord

Propuneri de rezoluţii B7-0416/2010, B7-0445/2010, B7-0446/2010, B7-0447/2010, B7-0448/2010, B7-0449/2010 şi B7-0450/2010

Bastiaan Belder, Gerald Häfner, Miroslav Mikolášik, Janusz Wojciechowski, Jaromír Kohlíček şi Kristian Vigenin au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Monica Luisa Macovei, în numele Grupului PPE, David Martin, în numele Grupului S&D, Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR, Thomas Mann, Charles Tannock şi Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Jacek Protasiewicz, Elena Băsescu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jaroslav Paška, Cristian Dan Preda şi Tadeusz Zwiefka.

A intervenit Kristalina Georgieva (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.3 al PV din 8.7.2010.


12. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


12.1. Zimbabwe, în special cazul lui Farai Maguwu (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 şi B7-0444/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0415/2010

(care înlocuieşte B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 şi B7-0444/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor şi Martin Kastler, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes şi Michael Cashman, în numele Grupului S&D,

Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE,

Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski şi Jacek Włosowicz, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL,

Fiorello Provera, în numele Grupului EFD

Adoptat (P7_TA(2010)0488)

Intervenţii

Ana Gomes a prezentat un amendament oral la referirea 6, care a fost reţinut.

Venezuela, în special cazul Mariei Lourdes Afiuni (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0414/2010, B7-0417/2010, B7-0418/2010, B7-0435/2010, B7-0436/2010, B7-0437/2010 şi B7-0438/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0414/2010

(care înlocuieşte B7-0414/2010, B7-0417/2010, B7-0418/2010 şi B7-0437/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Santiago Fisas Ayxela, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,

Marije Cornelissen, Marietje Schaake, Renate Weber, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Anneli Jäätteenmäki şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE,

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR,

Bastiaan Belder şi Fiorello Provera, în numele Grupului EFD

Adoptat (P7_TA(2010)0489)

(Propunerile de rezoluţii B7-0435/2010, B7-0436/2010 şi B7-0438/2010 au devenit caduce.)


12.2. Coreea de Nord (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0416/2010, B7-0445/2010, B7-0446/2010, B7-0447/2010, B7-0448/2010, B7-0449/2010 şi B7-0450/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0416/2010

(care înlocuieşte B7-0416/2010, B7-0445/2010, B7-0446/2010, B7-0447/2010, B7-0448/2010 şi B7-0450/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska şi Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, George Sabin Cutaş şi David Martin, în numele Grupului S&D,

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Frédérique Ries şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler şi Gerald Häfner, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Marek Józef Gróbarczyk, Roger Helmer, Paweł Robert Kowal, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Włosowicz şi Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR,

Fiorello Provera, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2010)0490)

(Propunerea de rezoluţie B7-0449/2010 a devenit caducă.)


13. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


14. Componenţa comisiilor

La cererea Grupului PPE, Parlamentul a ratificat următoarea cerere de numire:

FEMM: Elisabeth Morin-Chartier


15. Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare

Grefierul Curţii din cel de-al doilea şi cel de-al treilea district din Budapesta a adresat Preşedintelui Parlamentului o cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Tamás Deutsch în cadrul unei proceduri în instanţă de pe lângă această Curte.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, şi anume Comisiei JURI.


16. Componenţa Parlamentului

Autoritatea competentă a Uniunii Europene a comunicat preşedinţiei Parlamentului numirea Magdalenei Alvarez în funcţia de vicepreşedinte a Băncii Europene de Investiţii începând de la 16 iulie 2010.

Parlamentul a luat act de această numire şi, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct şi cu articolul 4 alineatele (1) şi (4) din Regulamentul de procedură, a constatat că postul său este vacant începând cu 16 iulie 2010.


17. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a decis validarea mandatelor deputaţilor Béla Kovács începând cu 31 mai 2010, Ildikó Gáll-Pelcz şi Keith Taylor începând cu 2 iunie 2010, Lucas Hartong şi Jan Mulder începând cu 22 iunie 2010.


18. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 48 din Regulamentul de procedură)

ENVI

- Cartea verde a Comsiei intitulată „Protecţia pădurilor şi informarea în domeniul forestier în UE: Pregătirea pădurilor pentru schimbările climatice” (2010/2106(INI))
(aviz: ITRE, REGI, AGRI)

INTA

- Politica comercială internaţională în contextul imperativelor schimbărilor climatice (2010/2103(INI))
(aviz: DEVE, ENVI)

LIBE

- Întărirea securităţii chimice, biologice, radiologice şi nucleare în Uniunea Europeană - un plan de acţiune al UE în domeniul CBRN (2010/2114(INI))
(aviz: AFET, ITRE, ENVI)

AGRI

- Recunoaşterea agriculturii ca sector strategic în contextul securităţii alimentare (2010/2112(INI))
(aviz: ENVI)

- Deficitul de proteine al UE: ce soluţii pentru o problemă veche? (2010/2111(INI))
(aviz: ENVI)

- Agricultura europeană şi comerţul internaţional (2010/2110(INI))
(aviz: DEVE, ENVI)

CONT

- Eficienţa şi eficacitatea finanţării UE în domeniul dezafectării centralelor nucleare din noile state membre (2010/2104(INI))
(aviz: ITRE)

DEVE

- Fiscalitatea şi dezvoltarea - cooperarea cu ţările în curs de dezvoltare în vederea încurajării bunei guvernanţe în domeniul fiscal (2010/2102(INI))
(aviz: ECON, INTA)

- Punerea în aplicare a Consensului european privind ajutorul umanitar: bilanţ intermediar al planului său de acţiune şi perspective de viitor (2010/2101(INI))

- Un cadru politic al UE pentru acordarea de ajutor ţărilor în curs de dezvoltare în ceea ce priveşte provocările reprezentate de siguranţa alimentară (2010/2100(INI))
(aviz: AGRI, ENVI)

ECON

- Finanţarea inovatoare la nivel mondial şi european (2010/2105(INI))
(aviz: ITRE)

- Îmbunătăţirea guvernanţei economice şi a cadrului de stabilitate a Uniunii, în special în zona euro (2010/2099(INI))
(aviz: AFCO, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, REGI)

FEMM

- Femeiile şi conducerea întreprinderilor (2010/2115(INI))

IMCO

- Monitorizarea sectorului comerţului cu amănuntul (2010/2109(INI))

ITRE

- Spre o nouă strategie energetică pentru Europa 2011-2020 (2010/2108(INI))
(aviz: ENVI, INTA, REGI)

- Revizuirea planului de acţiune pentru eficienţa energetică (2010/2107(INI))
(aviz: ENVI, REGI)

- O politică industrială pentru era globalizării (2010/2095(INI))
(aviz: ENVI, INTA, IMCO, REGI)

PECH

- Gestiunea actuală şi viitoare a pescuitului în Marea Neagră (2010/2113(INI))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 121 din Regulamentul de procedură)

DEVE

- Înființarea unei Unități de reacție rapidă a UE (2010/2096(INI))
(aviz: AFET, ENVI)

Comisii asociate

ENVI

- Cartea verde a Comsiei intitulată „Protecţia pădurilor şi informarea în domeniul forestier în UE: Pregătirea pădurilor pentru schimbările climatice” (2010/2106(INI))
(aviz: ITRE, REGI)
Comisii asociate ENVI, AGRI
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 01.07.2010)

INTA

- Politica comercială internaţională în contextul imperativelor schimbărilor climatice (2010/2103(INI))
(aviz: DEVE)
Comisii asociate INTA, ENVI
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 01.07.2010)

LIBE

- Întărirea securităţii chimice, biologice, radiologice şi nucleare în Uniunea Europeană - un plan de acţiune al UE în domeniul CBRN (2010/2114(INI))
(aviz: AFET, ITRE)
Comisii asociate LIBE, ENVI
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 01.07.2010)


19. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

353

13/2010

Andreas Mölzer

14

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

50

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

160

16/2010

Morten Messerschmidt

24

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

82

18/2010

Zigmantas Balčytis

59

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

11

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

317

21/2010

Andreas Mölzer

20

22/2010

Andreas Mölzer

24

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

78

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

188

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

125

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

142

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

82

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

140

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

128

31/2010

Franz Obermayr

13

32/2010

Franz Obermayr

24

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

33

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

82

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

200

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

74

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

22

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

93

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

64

40/2010

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

121

41/2010

Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gianni Pittella

72

42/2010

Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys, Nikolaos Salavrakos

29

43/2010

Andreas Mölzer

12

44/2010

Andreas Mölzer

22

45/2010

Nick Griffin, Andrew Henry William Brons

8

46/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Satu Hassi, Kriton Arsenis

39

47/2010

Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris

19

48/2010

Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Silvia-Adriana Ţicău

36

49/2010

Rosario Crocetta

55

50/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

28

51/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

25

52/2010

Alfredo Pallone, Aldo Patriciello

28

53/2010

Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler, Fiorello Provera

71

54/2010

Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš, Inese Vaidere

22

55/2010

Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric, Ioan Enciu

55

56/2010

Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves, Martin Häusling

50

57/2010

Mario Borghezio

31

58/2010

Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ana Gomes

34

59/2010

Sonia Alfano, Eva Joly, Rosario Crocetta, Rita Borsellino

14


20. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


21. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 6 şi 9 septembrie 2010.


22. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.35.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate