Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0032(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0210/2010

Внесени текстове :

A7-0210/2010

Разисквания :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Гласувания :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 17/02/2011 - 6.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Протокол
Понеделник, 6 септември 2010 г. - Страсбург

16. Двустранна защитна клауза на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на двустранната защитна клауза на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея [COM(2010)0049 - C7-0025/2010 - 2010/0032(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

Pablo Zalba Bidegain представи доклада.

Изказа се Karel De Gucht (член на Комисията).

Изказаха се: Daniel Caspary, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Michael Theurer, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Anna Rosbach, от името на групата EFD, Christofer Fjellner, Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi, Maria Eleni Koppa, Marielle De Sarnez, Evelyn Regner и George Sabin Cutaş.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказа се Elisabeth Köstinger.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Bogusław Liberadzki, Olle Schmidt, Seán Kelly, Jiří Havel и Czesław Adam Siekierski.

Изказаха се: Karel De Gucht, Pablo Zalba Bidegain и Robert Sturdy.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.11 от протокола от 7.9.2010.

Правна информация - Политика за поверителност