Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 6. september 2010 - Strasbourg

18. Menneskerettigheder i Iran, særlig sagerne Sakineh Mohammadi-Ashtiani og Zahra Bahrami (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: Menneskerettigheder i Iran, særlig sagerne Sakineh Mohammadi-Ashtiani og Zahra Bahrami

Dacian Cioloş (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Roberta Angelilli for PPE-Gruppen, María Muñiz De Urquiza for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen, Francesco Enrico Speroni for EFD-Gruppen, Erminia Mazzoni, Silvia Costa, Nicole Kiil-Nielsen, Oreste Rossi, Michèle Striffler, Ana Gomes og Maria Da Graça Carvalho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lena Kolarska-Bobińska, Marc Tarabella, Izaskun Bilbao Barandica, Krisztina Morvai og Barbara Matera.

Dacian Cioloş tog ordet.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 8.9.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik