Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 6. syyskuuta 2010 - Strasbourg

18. Ihmisoikeudet Iranissa ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapaukset (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Ihmisoikeudet Iranissa ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapaukset

Dacian Cioloş (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Roberta Angelilli PPE-ryhmän puolesta, María Muñiz De Urquiza S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta, Francesco Enrico Speroni EFD-ryhmän puolesta, Erminia Mazzoni, Silvia Costa, Nicole Kiil-Nielsen, Oreste Rossi, Michèle Striffler, Ana Gomes ja Maria Da Graça Carvalho.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lena Kolarska-Bobińska, Marc Tarabella, Izaskun Bilbao Barandica, Krisztina Morvai ja Barbara Matera.

Dacian Cioloş käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.9.2010, kohta 6.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö