Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 6 september 2010 - Straatsburg

18. De situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder de zaken Sakineh Mohammadi-Ashtiani en Zahra Bahrami (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: De situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder de zaken Sakineh Mohammadi-Ashtiani en Zahra Bahrami

Dacian Cioloş (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Angelilli, namens de PPE-Fractie, María Muñiz De Urquiza, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, Francesco Enrico Speroni, namens de EFD-Fractie, Erminia Mazzoni, Silvia Costa, Nicole Kiil-Nielsen, Oreste Rossi, Michèle Striffler, Ana Gomes en Maria Da Graça Carvalho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lena Kolarska-Bobińska, Marc Tarabella, Izaskun Bilbao Barandica, Krisztina Morvai en Barbara Matera.

Het woord wordt gevoerd door Dacian Cioloş.

De overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 8.9.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid