Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 6. septembra 2010 - Štrasburg

18. Ľudské práva v Iráne, najmä prípady Sakíne Muhammadí Aštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Ľudské práva v Iráne, najmä prípady Sakíne Muhammadí Aštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej

Dacian Cioloş (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Roberta Angelilli v mene skupiny PPE, María Muñiz De Urquiza v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni v mene skupiny EFD, Erminia Mazzoni, Silvia Costa, Nicole Kiil-Nielsen, Oreste Rossi, Michèle Striffler, Ana Gomes a Maria Da Graça Carvalho.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Lena Kolarska-Bobińska, Marc Tarabella, Izaskun Bilbao Barandica, Krisztina Morvai a Barbara Matera.

V rozprave vystúpil Dacian Cioloş.

Návrhy uznesení, ktoré budú predložené podľa článku 110 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 8.9.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia