Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 6 september 2010 - Strasbourg

18. Mänskliga rättigheter i Iran, särskilt fallen Sakineh Mohammadi-Ashtiani och Zahra Bahrami (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Mänskliga rättigheter i Iran, särskilt fallen Sakineh Mohammadi-Ashtiani och Zahra Bahrami

Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Roberta Angelilli för PPE-gruppen, María Muñiz De Urquiza för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen, Erminia Mazzoni, Silvia Costa, Nicole Kiil-Nielsen, Oreste Rossi, Michèle Striffler, Ana Gomes och Maria Da Graça Carvalho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lena Kolarska-Bobińska, Marc Tarabella, Izaskun Bilbao Barandica, Krisztina Morvai och Barbara Matera.

Talare: Dacian Cioloş.

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle läggas fram senare.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 8.9.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy