Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2010. szeptember 6., Hétfő - Strasbourg

19. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
Szó szerinti jegyzőkönyv

Az eljárási szabályzat 150. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Rosa Estaràs Ferragut, Alexander Mirsky, Chris Davies, François Alfonsi és Ashley Fox.

ELNÖKÖL: Dagmar ROTH-BEHRENDT
alelnök

Felszólal: Nikolaos Chountis, John Bufton, Csanád Szegedi, Mariya Nedelcheva, Vasilica Viorica Dăncilă, Izaskun Bilbao Barandica, Marek Henryk Migalski, Ilda Figueiredo, José Manuel Fernandes, Corina Creţu, Ramon Tremosa i Balcells, Marisa Matias, Jim Higgins, María Muñiz De Urquiza, Carl Haglund, Cristian Dan Preda, Cătălin Sorin Ivan, Metin Kazak, Martin Ehrenhauser, Miroslav Mikolášik, Derek Vaughan, Seán Kelly, Daciana Octavia Sârbu, Georgios Papanikolaou, Edit Herczog, Evelyn Regner és Sylvie Guillaume.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat