Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2140(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0219/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0219/2010

Συζήτηση :

PV 06/09/2010 - 22
CRE 06/09/2010 - 22

Ψηφοφορία :

PV 07/09/2010 - 6.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0304

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

22. Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις [2009/2140(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010)

Ο Tadeusz Zwiefka προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Evelyn Regner, Sebastian Valentin Bodu και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.9.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου