Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 6. září 2010 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Žádost o zbavení poslanecké imunity
 6.Členství ve výborech a delegacích
 7.Složení Parlamentu
 8.Předložení dokumentů
 9.Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)
 10.Petice
 11.Převody prostředků
 12.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 13.Texty dohod dodané Radou
 14.Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz
 15.Plán práce
 16.Dvoustranná ochranná doložka Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou ***I (rozprava)
 17.Spravedlivé příjmy zemědělců: lepší fungování potravinového řetězce v Evropě (rozprava)
 18.Lidská práva v Íránu, zejména případy Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové (rozprava)
 19.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 20.Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (krátké přednesení)
 21.Propojení obchodních rejstříků (krátké přednesení)
 22.Provádění a přezkum nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I) (krátké přednesení)
 23.Zařazení žen patřících k etnickým menšinám do společnosti (krátké přednesení)
 24.Úloha žen ve stárnoucí společnosti (krátké přednesení)
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (180 kb) Prezenční listina (57 kb) 
 
Zápis (163 kb) Prezenční listina (23 kb) 
 
Zápis (239 kb) Prezenční listina (63 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí