Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 6. septembra 2010 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Zloženie Parlamentu
 8.Predložené dokumenty
 9.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 10.Petície
 11.Presun rozpočtových prostriedkov
 12.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 13.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 14.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 15.Program práce
 16.Dvojstranná ochranná doložka dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou ***I (rozprava)
 17.Spravodlivé príjmy pre poľnohospodárov: lepšie fungovanie potravinového reťazca v Európe (rozprava)
 18.Ľudské práva v Iráne, najmä prípady Sakíne Muhammadí Aštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej (rozprava)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Financovanie a fungovanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (stručná prezentácia)
 21.Prepojenie obchodných registrov (stručná prezentácia)
 22.Právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (stručná prezentácia)
 23.Sociálne začlenenie žien patriacich k etnickým menšinám (stručná prezentácia)
 24.Úloha žien v starnúcej spoločnosti (stručná prezentácia)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (176 kb) Prezenčná listina (57 kb) 
 
Zápisnica (161 kb) Prezenčná listina (23 kb) 
 
Zápisnica (244 kb) Prezenčná listina (63 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia