Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2010. szeptember 7., Kedd - Strasbourg

4. Az Unió helyzete (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: Az Unió helyzete

Az elnök hangsúlyozza az Unió helyzetéről szóló első vita jelentőségét a jelenlegi kontextusban és a Lisszaboni Szerződés által létrehozott keretben. Közli, hogy az Elnökség ülése és a képviselőcsoportok elnökeivel való megbeszélések nyomán nem fogja tudni ellenőrizni az ülésteremben való jelenlétet a vita során.

José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, az S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, az ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Michał Tomasz Kamiński, az ECR képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, az EFD képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, José Manuel Barroso, Joseph Daul, Martin Schulz, Michał Tomasz Kamiński, Lothar Bisky és Nigel Farage.

Felszólal: Olivier Chastel (a Tanács soros elnöke).

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Corien Wortmann-Kool, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Timothy Kirkhope, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Anneli Jäätteenmäki, Eleni Theocharous, Proinsias De Rossa, Charles Goerens, Rui Tavares, Oreste Rossi és Andrew Henry William Brons.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marian-Jean Marinescu, Monika Flašíková Beňová, Glenis Willmott, Ulrike Lunacek, Miloslav Ransdorf, Jaroslav Paška, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Izaskun Bilbao Barandica és Malika Benarab-Attou.

Felszólal: José Manuel Barroso.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 11.55-kor az ünnepi ülés kezdetéig felfüggesztik.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat