Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0110(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0222/2010

Ingivna texter :

A7-0222/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/09/2010 - 6.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0291

Protokoll
Tisdagen den 7 september 2010 - Strasbourg

6.1. Arbetskraftens fria rörlighet inom unionen – kodifierad text ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (kodifierad text) [2010/0110(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0222/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0291)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy