Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 7 септември 2010 г. - Страсбург

7. Обяснениe на вот
CRE

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Kurt Lechner - A7-0218/2010

Monika Flašíková Beňová и Daniel Hannan.

Доклад Pablo Zalba Bidegain - A7-0210/2010

Zuzana Roithová

Изказа се Alfredo Antoniozzi относно приложимите разпоредби към устните обяснения на вот.

Доклад José Bové - A7-0225/2010

Paolo Bartolozzi, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Zuzana Roithová, Inese Vaidere и Seán Kelly.

Доклад Miguel Portas - A7-0236/2010

Romana Jordan Cizelj, Barbara Matera и Inese Vaidere.

Доклад José Bové - A7-0225/2010

Czesław Adam Siekierski

Доклад Tadeusz Zwiefka - A7-0219/2010

Bruno Gollnisch

Доклад Антония Първанова - A7-0221/2010

Zuzana Roithová и Philip Claeys.

Доклад Sirpa Pietikäinen - A7-0237/2010

Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Erminia Mazzoni, Zuzana Roithová и Seán Kelly.

Доклад Morten Løkkegaard - A7-0223/2010

Clemente Mastella, Morten Løkkegaard, Mairead McGuinness, Oldřich Vlasák, Inese Vaidere и Emma McClarkin.

Правна информация - Политика за поверителност