Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 7. septembra 2010 - Štrasburg

7. Vysvetlenia hlasovania
CRE

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Kurt Lechner - A7-0218/2010

Monika Flašíková Beňová a Daniel Hannan.

Správa: Pablo Zalba Bidegain - A7-0210/2010

Zuzana Roithová

V rozprave vystúpil Alfredo Antoniozzi: o ustanoveniach týkajúcich sa vysvetlenia hlasovania.

Správa: José Bové - A7-0225/2010

Paolo Bartolozzi, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Zuzana Roithová, Inese Vaidere a Seán Kelly.

Správa: Miguel Portas - A7-0236/2010

Romana Jordan Cizelj, Barbara Matera a Inese Vaidere.

Správa: José Bové - A7-0225/2010

Czesław Adam Siekierski

Správa: Tadeusz Zwiefka - A7-0219/2010

Bruno Gollnisch

Správa: Antonyia Parvanova - A7-0221/2010

Zuzana Roithová a Philip Claeys.

Správa: Sirpa Pietikäinen - A7-0237/2010

Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Erminia Mazzoni, Zuzana Roithová a Seán Kelly.

Správa: Morten Løkkegaard - A7-0223/2010

Clemente Mastella, Morten Løkkegaard, Mairead McGuinness, Oldřich Vlasák, Inese Vaidere a Emma McClarkin.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia