Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 7 september 2010 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 13.50 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
CRE

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Francesco Enrico Speroni was aanwezig op de vergadering van 21 april 2010 maar zijn naam staat niet op de presentielijst.

Juridische mededeling - Privacybeleid