Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 7. září 2010 - Štrasburk

10. Lidská práva v Íránu, zejména případy Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Lidská práva v Íránu, zejména případy Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové

Rozprava se konala dne 6. září 2010 (bod 18 zápisu ze dne 6.9.2010).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder a Lorenzo Fontana za skupinu EFD o lidských právech v Íránu, a zejména o případech Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové (B7-0494/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric a Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL o Íránu, a zejména případech Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové (B7-0495/2010);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani a Marc Tarabella za skupinu S&D o lidských právech v Íránu, zejména o případech Sakíne Muhammadí Áštíáníové a Zahry Bahrámíové (B7-0496/2010);

- Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi a Sonia Alfano za skupinu ALDE o lidských právech v Íránu, zejména o případech Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové (B7-0497/2010);

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE o lidských právech v Íránu, zejména o případu Sakíne Muhammadí Aštíáníové a případu Zahry Bahrámíové (B7-0498/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba a Adam Bielan za skupinu ECR o lidských právech v Íránu, a zejména o případech Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové (B7-0499/2010);

- Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE o situaci lidských práv v Íránu, zejména v případě Sakíne Mohammadí Aštíáníové a v případě Zahry Bahrámíové (B7-0501/2010).

Hlasování: bod 6.3. zápisu ze dne 8.9.2010.

Právní upozornění - Ochrana soukromí