Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 7. september 2010 - Strasbourg

10. Inimõigused Iraanis, eelkõige Sakineh Mohammadi-Ashtiani ja Zahra Bahrami juhtumid (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: Inimõiguste olukord Iraanis ja eelkõige Sakineh Mohammadi-Ashtiani ning Zahra Bahrami juhtumid

Arutelu toimus 6. septembril 2010 (6.9.2010 protokolli punkt 18).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder ja Lorenzo Fontana fraktsiooni EFD nimel: Inimõigused Iraanis, eelkõige Sakineh Mohammadi Ashtiani ja Zahra Bahrami juhtumid (B7-0494/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric ja Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel: Iraan ja eelkõige Sakineh Mohammadi-Ashtiani ning Zahra Bahrami juhtumid (B7-0495/2010);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani ja Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel: Inimõigused Iraanis, eelkõige Sakineh Mohammadi Ashtiani ja Zahra Bahrami juhtumid (B7-0496/2010);

- Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi ja Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel: Inimõigused Iraanis – eelkõige Sakineh Mohammadi-Ashtiani ja Zahra Bahrami juhtumid (B7-0497/2010);

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel: Inimõigused Iraanis, eelkõige Sakineh Mohammadi Ashtiani ja Zahra Bahrami juhtumid (B7-0498/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel: Inimõigused Iraanis, eelkõige Sakineh Mohammadi-Ashtiani ja Zahra Bahrami juhtumid (B7-0499/2010);

- Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel: Inimõigused Iraanis, eelkõige Sakineh Mohammadi Ashtiani ja Zahra Bahrami juhtumid (B7-0501/2010).

Hääletus: 8.9.2010protokoll punkt 6.3..

Õigusteave - Privaatsuspoliitika