Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 7. syyskuuta 2010 - Strasbourg

10. Ihmisoikeudet Iranissa ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapaukset (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Ihmisoikeudet Iranissa ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapaukset

Keskustelu käytiin 6. syyskuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 6.9.2010, kohta 18).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder ja Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Iranin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista (B7-0494/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric ja Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista (B7-0495/2010)

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani ja Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta Iranin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista (B7-0496/2010)

- Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi ja Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta Iranin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista (B7-0497/2010)

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta Iranin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista (B7-0498/2010)

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta Iranin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista (B7-0499/2010)

- Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Iranissa ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista (B7-0501/2010).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.9.2010, kohta 6.3..

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö