Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2010. szeptember 7., Kedd - Strasbourg

10. Az emberi jogok helyzete Iránban, különös tekintettel Szakineh Mohammadi-Astiani és Zahra Bahrami ügyére (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: Az emberi jogok helyzete Iránban, különös tekintettel Szakineh Mohammadi-Astiani és Zahra Bahrami ügyére

A vita időpontja: 2010. szeptember 6. (2010.9.6-i jegyzőkönyv 18. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder és Lorenzo Fontana, az EFD képviselőcsoport nevében, az emberi jogok iráni helyzetéről, különös tekintettel Szakine Mohammadi-Astiani és Zahra Bahrami ügyére (B7-0494/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric és Cornelia Ernst, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Iránról, különösen Szakineh Mohammadi-Astiani és Zahra Bahrami ügyéről (B7-0495/2010);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani és Marc Tarabella, az S&D képviselőcsoport nevében, az emberi jogok iráni helyzetéről, különös tekintettel Szakineh Mohammadi-Astiani és Zahra Bahrami ügyére (B7-0496/2010);

- Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi és Sonia Alfano, az ALDE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok iráni helyzetéről, különös tekintettel Szakineh Mohammadi-Astiani és Zahra Bahrami ügyére (B7-0497/2010);

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda és Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok iráni helyzetéről, különös tekintettel Szakineh Mohammadi-Astiani és Zahra Bahrami ügyére (B7-0498/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba és Adam Bielan, az ECR képviselőcsoport nevében, az emberi jogok iráni helyzetéről, különös tekintettel Szakineh Mohammadi-Astiani és Zahra Bahrami ügyére (B7-0499/2010);

- Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a PPE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok iráni helyzetéről, különösen Szakineh Mohammadi-Astiani és Zahra Bahrami esetéről (B7-0501/2010).

Szavazás: 2010.9.8-i jegyzőkönyv 6.3.. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat