Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2010 m. rugsėjo 7 d. - Strasbūras

10. Žmogaus teisės Irane, ypač Sakineh Mohammadi-Ashtiani ir Zahros Bahrami bylos (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Žmogaus teisės Irane, ypač Sakineh Mohammadi-Ashtiani ir Zahros Bahrami bylos

Diskusijos buvo surengtos 2010 m. rugsėjo 6 d. (punktas 18 protokolo 6.9.2010).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder ir Lorenzo Fontana EFD frakcijos vardu, dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač dėl Sakineh Mohammadi Ashtiani ir Zahros Bahrami bylų (B7-0494/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric ir Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, dėl Irano, ypač dėl Sakineh Mohammadi-Ashtiani ir Zahros Barami bylų (B7-0495/2010);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani ir Marc Tarabella S&D frakcijos vardu, dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač dėl Sakineh Mohammadi Ashtiani ir Zahros Bahrami bylų (B7-0496/2010);

- Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi ir Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu, dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač dėl Sakineh Mohammadi Ashtiani ir Zahros Barami bylų (B7-0497/2010);

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač dėl Sakineh Mohammadi Ashtiani ir Zahros Bahrami bylų (B7-0498/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu, dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač dėl Sakineh Mohammadi Ashtiani ir Zahros Bahrami bylų (B7-0499/2010);

- Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač dėl Sakineh Mohammadi-Ashtiani ir Zahros Bahrami bylų (B7-0501/2010).

Balsavimas: punktas 6.3. protokolo 8.9.2010.

Teisinė informacija - Privatumo politika