Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 7 septembrie 2010 - Strasbourg

10. Situaţia drepturilor omului în Iran, şi în special cazurile Sakineh Mohammadi-Ashtiani şi Zahra Bahrami (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţie a Comisiei: Drepturile omului în Iran, în special cazul lui Sakineh Mohammadi-Ashtiani şi al lui Zahra Bahrami

Dezbaterea a avut loc la 6 septembrie 2010 (punctul 18 al PV din 6.9.2010).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder şi Lorenzo Fontana, în numele Grupului EFD, referitoare la drepturile omului în Iran, în special cazul lui Sakineh Mohammadi Ashtiani și cel al Zahrei Bahrami (B7-0494/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric şi Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Iran, în special la cazul lui Sakineh Mohammadi-Ashtiani și al lui Zahra Bahrami (B7-0495/2010);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, referitoare la drepturile omului în Iran, în special în cazul lui Sakineh Mohammadi Ashtiani și cel al Zahrei Bahrami (B7-0496/2010);

- Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE, referitoare la drepturile omului în Iran, în special cazul lui Sakineh Mohammadi Ashtiani şi cel al Zahrei Bahrami (B7-0497/2010);

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda şi Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la drepturile omului în Iran, în special cazul lui Sakineh Mohammadi Ashtiani şi cel al Zahrei Bahrami (B7-0498/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR, referitoare la drepturile omului în Iran, în special cazul lui Sakineh-Mohammadi Ashtiani şi cel al Zahrei Bahrami (B7-0499/2010);

- Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler şi José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, referitoare la situația drepturilor omului din Iran, în special la cazul lui Sakineh Mohammadi-Ashtiani și al lui Zahra Bahrami (B7-0501/2010).

Vot: punctul 6.3. al PV din 8.9.2010.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate