Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2842(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0493/2010

Rozpravy :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Hlasování :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0312

Zápis
Úterý, 7. září 2010 - Štrasburk

11. Situace Romů v Evropě (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Situace Romů v Evropě

Olivier Chastel (úřadující předseda Rady), Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) a László Andor (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Lívia Járóka za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Renate Weber za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Mario Borghezio za skupinu EFD, Bruno Gollnisch, nezařazený, Manfred Weber, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Rui Tavares, Ioan Enciu, Sophia in 't Veld, Franziska Keller, Derk Jan Eppink, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, Corneliu Vadim Tudor, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Sarah Ludford, Catherine Grèze, Dimitar Stoyanov, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marielle De Sarnez, Andrey Kovatchev, Kinga Göncz, Luigi de Magistris, Mario Mauro a Rita Borsellino.

PŘEDSEDNICTVÍ: László TŐKÉS
místopředseda

Vystoupili: Jean-Pierre Audy a Monika Flašíková Beňová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Juan Fernando López Aguilar, Jan Mulder, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă a Rui Tavares.

Vystoupili: Viviane Reding, Anna Záborská k průběhu vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky, Hannes Swoboda k upřesněním, která ve svém druhém vystoupení uvedla Viviane Reding, László Andor a Olivier Chastel.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka a Timothy Kirkhope za skupinu ECR o situaci Romů v Evropě a porušování právního předpisu o svobodě pohybu (B7-0492/2010);

- Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon a Rita Borsellino za skupinu S&D o situaci Romů a o svobodě pohybu v Evropské unii (B7-0493/2010);

- Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin a Kyriacos Triantaphyllides o situaci romských občanů v Evropě (B7-0500/2010);

- Niki Tzavela, Jaroslav Paška, Paul Nuttall, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi a Mara Bizzotto za skupinu EFD o situaci romských občanů v Evropě (B7-0502/2010);

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro a Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE o vyhošťování Romů z Francie (B7-0503/2010);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE o situaci romských občanů v Evropě (B7-0504/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 5.2 zápisu ze dne 9.9.2010.

Právní upozornění - Ochrana soukromí