Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2842(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0493/2010

Arutelud :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Hääletused :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0312

Protokoll
Teisipäev, 7. september 2010 - Strasbourg

11. Romide olukord Euroopas (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Romide olukord Euroopas

Olivier Chastel (nõukogu eesistuja), Viviane Reding (komisjoni asepresident) ja László Andor (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Lívia Járóka fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mario Borghezio fraktsiooni EFD nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Manfred Weber, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Rui Tavares, Ioan Enciu, Sophia in 't Veld, Franziska Keller, Derk Jan Eppink, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, Corneliu Vadim Tudor, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Sarah Ludford, Catherine Grèze, Dimitar Stoyanov, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marielle De Sarnez, Andrey Kovatchev, Kinga Göncz, Luigi de Magistris, Mario Mauro ja Rita Borsellino.

ISTUNGI JUHATAJA: László TŐKÉS
asepresident

Sõna võtsid Jean-Pierre Audy ja Monika Flašíková Beňová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sergio Paolo Francesco Silvestris, Juan Fernando López Aguilar, Jan Mulder, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă ja Rui Tavares.

Sõna võtsid Viviane Reding, Anna Záborská eelneva registreerimiseta sõnavõttude korra teemal, Hannes Swoboda Viviane Redingi teises sõnavõtus tehtud täpsustuste kohta, László Andor ja Olivier Chastel.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka ja Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel: Euroopa romide olukord ning liikumisvabaduse põhimõtte rikkumine (B7-0492/2010);

- Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon ja Rita Borsellino fraktsiooni S&D nimel: Romide olukord ja liikumisvabadus Euroopa Liidus (B7-0493/2010);

- Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin ja Kyriacos Triantaphyllides: Romide olukord Euroopas (B7-0500/2010);

- Niki Tzavela, Jaroslav Paška, Paul Nuttall, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi ja Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel: Romide olukord Euroopas (B7-0502/2010);

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel: Romide väljasaatmine Prantsusmaalt (B7-0503/2010);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel: Romide olukord Euroopas (B7-0504/2010).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.9.2010protokoll punkt 5.2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika