Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2842(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0493/2010

Viták :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Szavazatok :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0312

Jegyzőkönyv
2010. szeptember 7., Kedd - Strasbourg

11. A romák helyzete Európában (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A romák helyzete Európában

Olivier Chastel (a Tanács soros elnöke), Viviane Reding (a Bizottság alelnöke) és László Andor (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Lívia Járóka, a PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, az S&D képviselőcsoport nevében, Renate Weber, az ALDE képviselőcsoport nevében, Hélène Flautre, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, az ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, az EFD képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Manfred Weber, aki válaszol Rui Tavares kékkártyás kérdésére is, Ioan Enciu, Sophia in 't Veld, Franziska Keller, Derk Jan Eppink, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, Corneliu Vadim Tudor, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Sarah Ludford, Catherine Grèze, Dimitar Stoyanov, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marielle De Sarnez, Andrey Kovatchev, Kinga Göncz, Luigi de Magistris, Mario Mauro és Rita Borsellino.

ELNÖKÖL: László TŐKÉS
alelnök

Felszólal: Jean-Pierre Audy és Monika Flašíková Beňová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Juan Fernando López Aguilar, Jan Mulder, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă és Rui Tavares.

Felszólal: Viviane Reding, Anna Záborská a „catch the eye” eljárás lebonyolításáról, Hannes Swoboda Viviane Reding második felszólalásában tett pontosításairól, László Andor és Olivier Chastel.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka és Timothy Kirkhope, az ECR képviselőcsoport nevében, a romák helyzetéről Európában és a mozgás szabadságához fűződő jogok megsértéséről (B7-0492/2010);

- Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon és Rita Borsellino, az S&D képviselőcsoport nevében, a romák helyzetéről és az Európai Unión belüli szabad mozgásról (B7-0493/2010);

- Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin és Kyriacos Triantaphyllides, a romák helyzetéről Európában (B7-0500/2010);

- Niki Tzavela, Jaroslav Paška, Paul Nuttall, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi és Mara Bizzotto, az EFD képviselőcsoport nevében, a romák helyzetéről Európában (B7-0502/2010);

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro és Nathalie Griesbeck, az ALDE képviselőcsoport nevében, a romák Franciaországból való kiutasításáról (B7-0503/2010);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze és Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a romák helyzetéről Európában (B7-0504/2010).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.9.9-i jegyzőkönyv 5.2. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat