Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2842(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0493/2010

Debatai :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Balsavimas :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0312

Protokolas
Antradienis, 2010 m. rugsėjo 7 d. - Strasbūras

11. Romų padėtis Europoje (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Romų padėtis Europoje

Olivier Chastel (einantis Tarybos pirmininko pareigas), Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) ir László Andor (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Lívia Járóka PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu, Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Mario Borghezio EFD frakcijos vardu, Bruno Gollnisch, nepriklausomas Parlamento narys, Manfred Weber, kuris taip pat atsakė į Rui Tavares pateiktą klausimą pagal mėlynosios kortelės sistemą, Ioan Enciu, Sophia in 't Veld, Franziska Keller, Derk Jan Eppink, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, Corneliu Vadim Tudor, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Sarah Ludford, Catherine Grèze, Dimitar Stoyanov, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marielle De Sarnez, Andrey Kovatchev, Kinga Göncz, Luigi de Magistris, Mario Mauro ir Rita Borsellino.

PIRMININKAVO: László TŐKÉS
Pirmininkas

Kalbėjo: Jean-Pierre Audy ir Monika Flašíková Beňová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Juan Fernando López Aguilar, Jan Mulder, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă ir Rui Tavares.

Kalbėjo: Viviane Reding, Anna Záborská dėl procedūros „prašau žodžio“ eigos, Hannes Swoboda dėl Viviane Reding antro kalbėjimo metu pateiktų paaiškinimų László Andor ir Olivier Chastel.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka ir Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, dėl romų padėties Europoje ir judėjimo laisvės pažeidimo (B7-0492/2010);

- Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon ir Rita Borsellino S&D frakcijos vardu, dėl romų padėties ir judėjimo laisvės Europos Sąjungoje (B7-0493/2010);

- Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin ir Kyriacos Triantaphyllides, dėl romų padėties Europoje (B7-0500/2010);

- Niki Tzavela, Jaroslav Paška, Paul Nuttall, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi ir Mara Bizzotto EFD frakcijos vardu, dėl romų padėties Europoje (B7-0502/2010);

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro ir Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, dėl romų išsiuntimo iš Prancūzijos (B7-0503/2010);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, dėl romų padėties Europoje (B7-0504/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.2 protokolo 9.9.2010.

Teisinė informacija - Privatumo politika