Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2842(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0493/2010

Debates :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Balsojumi :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0312

Protokols
Otrdiena, 2010. gada 7. septembris - Strasbūra

11. Romu stāvoklis Eiropā (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: Romu stāvoklis Eiropā.

Olivier Chastel (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs), Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) un László Andor (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Lívia Járóka PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Mario Borghezio EFD grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Manfred Weber, kurš atbildēja arī uz Rui Tavares uzdoto “zilās kartītes” jautājumu, Ioan Enciu, Sophia in 't Veld, Franziska Keller, Derk Jan Eppink, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, Corneliu Vadim Tudor, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Sarah Ludford, Catherine Grèze, Dimitar Stoyanov, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marielle De Sarnez, Andrey Kovatchev, Kinga Göncz, Luigi de Magistris, Mario Mauro un Rita Borsellino.

SĒDI VADA: László TŐKÉS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jean-Pierre Audy un Monika Flašíková Beňová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sergio Paolo Francesco Silvestris, Juan Fernando López Aguilar, Jan Mulder, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă un Rui Tavares.

Uzstājās Viviane Reding, Anna Záborská par brīvā mikrofona procedūras norisi, Hannes Swoboda par precizējumiem, kurus Viviane Reding sniedza savas otrās uzstāšanās laikā, kā arī László Andor un Olivier Chastel.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka un Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā - par romu stāvokli Eiropā un personu tiesību uz brīvu pārvietošanos pārkāpumiem (B7-0492/2010);

- Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon un Rita Borsellino S&D grupas vārdā - par romu stāvokli un pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā (B7-0493/2010);

- Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin un Kyriacos Triantaphyllides - par romu stāvokli Eiropā (B7-0500/2010);

- Niki Tzavela, Jaroslav Paška, Paul Nuttall, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi un Mara Bizzotto EFD grupas vārdā - par romu stāvokli Eiropā (B7-0502/2010);

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro un Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā - par romu izraidīšanu no Francijas (B7-0503/2010);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā - par romu stāvokli Eiropā (B7-0504/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 7. septembra protokola 5.2. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika