Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2842(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0493/2010

Debatten :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Stemmingen :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0312

Notulen
Dinsdag 7 september 2010 - Straatsburg

11. Situatie van de Roma in Europa (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Situatie van de Roma in Europa

Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad), Viviane Reding (vice-voorzitter van de Commissie) en László Andor (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Lívia Járóka, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Mario Borghezio, namens de EFD-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-ingeschrevene, Manfred Weber, die tevens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Rui Tavares, Ioan Enciu, Sophia in 't Veld, Franziska Keller, Derk Jan Eppink, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, Corneliu Vadim Tudor, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Sarah Ludford, Catherine Grèze, Dimitar Stoyanov, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marielle De Sarnez, Andrey Kovatchev, Kinga Göncz, Luigi de Magistris, Mario Mauro en Rita Borsellino.

VOORZITTER: László TŐKÉS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy en Monika Flašíková Beňová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sergio Paolo Francesco Silvestris, Juan Fernando López Aguilar, Jan Mulder, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă en Rui Tavares.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding, Anna Záborská over het verloop van de "catch the eye"-procedure, Hannes Swoboda over de nadere informatie die Viviane Reding in haar tweede interventie heeft gegeven, László Andor en Olivier Chastel.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka en Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, over de situatie van de Roma in Europa en schending van de wetgeving inzake de vrijheid van verkeer (B7-0492/2010);

- Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon en Rita Borsellino, namens de S&D-Fractie, over de situatie van de Roma en het vrije verkeer in de Europese Unie (B7-0493/2010);

- Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin en Kyriacos Triantaphyllides, over de situatie van de Roma in Europa (B7-0500/2010);

- Niki Tzavela, Jaroslav Paška, Paul Nuttall, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi en Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, over de situatie van de Roma in Europa (B7-0502/2010);

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro en Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, over de uitzetting van Roma in Frankrijk (B7-0503/2010);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie van de Roma in Europa (B7-0504/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.2 van de notulen van 9.9.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid