Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2842(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0493/2010

Dezbateri :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Voturi :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0312

Proces-verbal
Marţi, 7 septembrie 2010 - Strasbourg

11. Situaţia populaţiei rome în Europa (dezbatere)
CRE

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Situaţia populaţiei rrome în Europa

Olivier Chastel (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei) şi László Andor (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Lívia Járóka, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Mario Borghezio, în numele Grupului EFD, Bruno Gollnisch, neafiliat, Manfred Weber, care a răspuns şi la o întrebare de tip "cartonaş albastru" adresată de Rui Tavares, Ioan Enciu, Sophia in 't Veld, Franziska Keller, Derk Jan Eppink, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, Corneliu Vadim Tudor, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Sarah Ludford, Catherine Grèze, Dimitar Stoyanov, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marielle De Sarnez, Andrey Kovatchev, Kinga Göncz, Luigi de Magistris, Mario Mauro şi Rita Borsellino.

A PREZIDAT: László TŐKÉS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Jean-Pierre Audy şi Monika Flašíková Beňová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Juan Fernando López Aguilar, Jan Mulder, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă şi Rui Tavares.

Au intervenit: Viviane Reding, Anna Záborská privind desfăşurarea procedurii "catch the eye", Hannes Swoboda privind precizările aduse de Viviane Reding în cea de-a doua intervenţie avută, László Andor şi Olivier Chastel.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka şi Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, referitoare la situaţia romilor în Europa şi încălcarea dispoziţiilor legislative privind libera circulaţie (B7-0492/2010);

- Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon şi Rita Borsellino, în numele Grupului S&D, referitoare la situația romilor și la libera circulație în Uniunea Europeană (B7-0493/2010);

- Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin şi Kyriacos Triantaphyllides, referitoare la situația romilor din Europa (B7-0500/2010);

- Niki Tzavela, Jaroslav Paška, Paul Nuttall, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi şi Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD, referitoare la situaţia romilor din Europa (B7-0502/2010);

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro şi Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, referitoare la expulzarea romilor din Franţa (B7-0503/2010);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze şi Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația romilor din Europa (B7-0504/2010).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.2 al PV din 9.9.2010.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate