Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2842(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0493/2010

Rozpravy :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Hlasovanie :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0312

Zápisnica
Utorok, 7. septembra 2010 - Štrasburg

11. Situácia rómskeho obyvateľstva v Európe (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Situácia rómskeho obyvateľstva v Európe

Olivier Chastel (úradujúci predseda Rady), Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie) a László Andor (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Lívia Járóka v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Mario Borghezio v mene skupiny EFD, Bruno Gollnisch nezaradený poslanec, Manfred Weber, ktorý odpovedal aj na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položili Rui Tavares, Ioan Enciu, Sophia in 't Veld, Franziska Keller, Derk Jan Eppink, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, Corneliu Vadim Tudor, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Sarah Ludford, Catherine Grèze, Dimitar Stoyanov, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marielle De Sarnez, Andrey Kovatchev, Kinga Göncz, Luigi de Magistris, Mario Mauro a Rita Borsellino.

PREDSEDNÍCTVO: László TŐKÉS
Podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jean-Pierre Audy a Monika Flašíková Beňová.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Sergio Paolo Francesco Silvestris, Juan Fernando López Aguilar, Jan Mulder, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă a Rui Tavares.

Vystúpili: Viviane Reding, Anna Záborská s vyhláseniami o priebehu postupu "catch the eye", Hannes Swoboda sa vyjadril k upresneniam, ktoré predniesla Viviane Reding vo svojom druhom vystúpení, László Andor a Olivier Chastel.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka a Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, o situácii rómskeho obyvateľstva v Európe a porušovaní zákona o slobode pohybu (B7-0492/2010);

- Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon a Rita Borsellino v mene skupiny S&D, o situácii Rómov a slobode pohybu v Európskej únii (B7-0493/2010);

- Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin a Kyriacos Triantaphyllides, o situácii rómskeho obyvateľstva v Európe (B7-0500/2010);

- Niki Tzavela, Jaroslav Paška, Paul Nuttall, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi a Mara Bizzotto v mene skupiny EFD, o situácii rómskeho obyvateľstva v Európe (B7-0502/2010);

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro a Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, o vyhosťovaní Rómov z Francúzska (B7-0503/2010);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, o situácii rómskeho obyvateľstva v Európe (B7-0504/2010).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.2 zápisnice zo dňa 9.9.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia