Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2842(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0493/2010

Razprave :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Glasovanja :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0312

Zapisnik
Torek, 7. september 2010 - Strasbourg

11. Položaj Romov v Evropi (razprava)
CRE

Izjavi Sveta in Komisije: Položaj Romov v Evropi

Olivier Chastel (predsedujoči Svetu), Viviane Reding (podpredsednica Komisije) in László Andor (član Komisije) so podali izjave.

Govorili so Lívia Járóka v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Renate Weber v imenu skupine ALDE, Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Mario Borghezio v imenu skupine EFD, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Manfred Weber, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki mu ga je z dvigom modrega kartončka postavil Rui Tavares, Ioan Enciu, Sophia in 't Veld, Franziska Keller, Derk Jan Eppink, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, Corneliu Vadim Tudor, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Sarah Ludford, Catherine Grèze, Dimitar Stoyanov, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marielle De Sarnez, Andrey Kovatchev, Kinga Göncz, Luigi de Magistris, Mario Mauro in Rita Borsellino.

PREDSEDSTVO: László TŐKÉS
Podpredsednik

Govorila sta Jean-Pierre Audy in Monika Flašíková Beňová.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sergio Paolo Francesco Silvestris, Juan Fernando López Aguilar, Jan Mulder, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă in Rui Tavares.

Govorili so Viviane Reding, Anna Záborská o poteku postopka "catch the eye", Hannes Swoboda o pojasnilih Viviane Reding, ki jih je podala v svojem drugem govoru, László Andor in Olivier Chastel.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka in Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, o položaju Romov v Evropi in kršenju zakona o pravici do prostega gibanja (B7-0492/2010);

- Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon in Rita Borsellino v imenu skupine S&D, o položaju Romov in svobodi gibanja v Evropski uniji (B7-0493/2010);

- Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin in Kyriacos Triantaphyllides, o položaju Romov v Evropi (B7-0500/2010);

- Niki Tzavela, Jaroslav Paška, Paul Nuttall, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi in Mara Bizzotto v imenu skupine EFD, o položaju Romov v Evropi (B7-0502/2010);

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro in Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, o izgonu Romov iz Francije (B7-0503/2010);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, o položaju Romov v Evropi (B7-0504/2010).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.2 zapisnika z dne 9.9.2010.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov