Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 7. září 2010 - Štrasburk

12. Humanitární situace po záplavách v Pákistánu (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Humanitární situace po záplavách v Pákistánu

Kristalina Georgieva (členka Komise) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Vystoupili: Filip Kaczmarek za skupinu PPE, Véronique De Keyser za skupinu S&D, Charles Goerens za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Sajjad Karim za skupinu ECR, Michèle Striffler, Thijs Berman, Louis Michel, Peter van Dalen, Eija-Riitta Korhola a Enrique Guerrero Salom.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann a Janusz Władysław Zemke.

Vystoupila Kristalina Georgieva.

Rozprava byla ukončena.

Právní upozornění - Ochrana soukromí