Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 7. syyskuuta 2010 - Strasbourg

12. Pakistanin humanitaarinen tilanne tulvien jälkeen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Pakistanin humanitaarinen tilanne tulvien jälkeen

Kristalina Georgieva (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puhetta johti Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
varapuhemies

Puheenvuorot: Filip Kaczmarek PPE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta, Michèle Striffler, Thijs Berman, Louis Michel, Peter van Dalen, Eija-Riitta Korhola ja Enrique Guerrero Salom.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann ja Janusz Władysław Zemke.

Kristalina Georgieva käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö