Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 7 september 2010 - Straatsburg

12. Humanitaire situatie na de overstromingen in Pakistan (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Humanitaire situatie na de overstromingen in Pakistan

Kristalina Georgieva (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek, namens de PPE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, Michèle Striffler, Thijs Berman, Louis Michel, Peter van Dalen, Eija-Riitta Korhola en Enrique Guerrero Salom.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann en Janusz Władysław Zemke.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid