Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 7. septembra 2010 - Štrasburg

12. Humanitárna situácia po záplavách v Pakistane (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Humanitárna situácia po záplavách v Pakistane

Kristalina Georgieva (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Filip Kaczmarek v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Sajjad Karim v mene skupiny ECR, Michèle Striffler, Thijs Berman, Louis Michel, Peter van Dalen, Eija-Riitta Korhola a Enrique Guerrero Salom.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann a Janusz Władysław Zemke.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia