Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0115(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0235/2010

Esitatud tekstid :

A7-0235/2010

Arutelud :

PV 07/09/2010 - 13
CRE 07/09/2010 - 13

Hääletused :

PV 08/09/2010 - 6.2
CRE 08/09/2010 - 6.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0309

Protokoll
Teisipäev, 7. september 2010 - Strasbourg

13. Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta: Euroopa 2020. aasta strateegia koondsuuniste II osa [KOM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Csaba Őry (A7-0235/2010)

Csaba Őry tutvustas raportit.

Sõna võttis László Andor (komisjoni liige).

Sõna võtsid Eva-Britt Svensson (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Pascale Gruny fraktsiooni PPE nimel, Jutta Steinruck fraktsiooni S&D nimel, Siiri Oviir fraktsiooni ALDE nimel, Emilie Turunen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Milan Cabrnoch fraktsiooni ECR nimel, Thomas Händel fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Veronica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Jacek Olgierd Kurski, Ilda Figueiredo, Derek Roland Clark, Edit Bauer, Pervenche Berès, Timo Soini, Ria Oomen-Ruijten, Olle Ludvigsson, Raffaele Baldassarre, Evelyn Regner ja Thomas Mann.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Danuta Maria Hübner ja Elisabeth Morin-Chartier.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Horst Schnellhardt, Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Derek Vaughan ja Jan Kozłowski.

Sõna võtsid Olivier Chastel (nõukogu eesistuja), László Andor ja Csaba Őry.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.9.2010protokoll punkt 6.2.

Sõna võttis Paul Rübig sõnavõtu kohta, millega esines Derek Roland Clark.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika