Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0115(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0235/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0235/2010

Keskustelut :

PV 07/09/2010 - 13
CRE 07/09/2010 - 13

Äänestykset :

PV 08/09/2010 - 6.2
CRE 08/09/2010 - 6.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0309

Pöytäkirja
Tiistai 7. syyskuuta 2010 - Strasbourg

13. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista: Eurooppa 2020 -strategian yhdennettyjen suuntaviivojen II osa [KOM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Csaba Őry (A7-0235/2010)

Csaba Őry esitteli laatimansa mietinnön.

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Eva-Britt Svensson (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pascale Gruny PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Siiri Oviir ALDE-ryhmän puolesta, Emilie Turunen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Milan Cabrnoch ECR-ryhmän puolesta, Thomas Händel GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Veronica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Jacek Olgierd Kurski, Ilda Figueiredo, Derek Roland Clark, Edit Bauer, Pervenche Berès, Timo Soini, Ria Oomen-Ruijten, Olle Ludvigsson, Raffaele Baldassarre, Evelyn Regner ja Thomas Mann.

Puhetta johti Edward McMILLAN-SCOTT
varapuhemies

Puheenvuorot: Danuta Maria Hübner ja Elisabeth Morin-Chartier.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Horst Schnellhardt, Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Derek Vaughan ja Jan Kozłowski.

Puheenvuorot: Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja), László Andor ja Csaba Őry.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.9.2010, kohta 6.2.

Paul Rübig käytti puheenvuoron, jossa hän kommentoi Derek Roland Clarkin puheenvuorossaan esittämiä huomioita.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö