Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0115(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0235/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0235/2010

Viták :

PV 07/09/2010 - 13
CRE 07/09/2010 - 13

Szavazatok :

PV 08/09/2010 - 6.2
CRE 08/09/2010 - 6.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0309

Jegyzőkönyv
2010. szeptember 7., Kedd - Strasbourg

13. A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról: az Európa 2020 integrált iránymutatás II. része [COM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Csaba Őry (A7-0235/2010)

Csaba Őry előterjeszti a jelentést.

Felszólal: László Andor (a Bizottság tagja).

Felszólal: Eva-Britt Svensson (a FEMM bizottság véleményének előadója), Pascale Gruny, a PPE képviselőcsoport nevében, Jutta Steinruck, az S&D képviselőcsoport nevében, Siiri Oviir, az ALDE képviselőcsoport nevében, Emilie Turunen, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Milan Cabrnoch, az ECR képviselőcsoport nevében, Thomas Händel, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, az EFD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Veronica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Jacek Olgierd Kurski, Ilda Figueiredo, Derek Roland Clark, Edit Bauer, Pervenche Berès, Timo Soini, Ria Oomen-Ruijten, Olle Ludvigsson, Raffaele Baldassarre, Evelyn Regner és Thomas Mann.

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

Felszólal: Danuta Maria Hübner és Elisabeth Morin-Chartier.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Horst Schnellhardt, Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Derek Vaughan és Jan Kozłowski.

Felszólal: Olivier Chastel (a Tanács soros elnöke), László Andor és Csaba Őry.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.9.8-i jegyzőkönyv 6.2. pont .

Felszólal: Paul Rübig visszatér Derek Roland Clark felszólalására.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat