Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0115(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0235/2010

Pateikti tekstai :

A7-0235/2010

Debatai :

PV 07/09/2010 - 13
CRE 07/09/2010 - 13

Balsavimas :

PV 08/09/2010 - 6.2
CRE 08/09/2010 - 6.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0309

Protokolas
Antradienis, 2010 m. rugsėjo 7 d. - Strasbūras

13. Valstybių narių užimtumo politikos gairės (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių. 2020 m. Europos strategijos integruotų gairių II dalis [COM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Csaba Őry (A7-0235/2010)

Csaba Őry pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo László Andor (Komisijos narys).

Kalbėjo: Eva-Britt Svensson (FEMM komiteto nuomonės referentas), Pascale Gruny PPE frakcijos vardu, Jutta Steinruck S&D frakcijos vardu, Siiri Oviir ALDE frakcijos vardu, Emilie Turunen Verts/ALE frakcijos vardu, Milan Cabrnoch ECR frakcijos vardu, Thomas Händel GUE/NGL frakcijos vardu, Mara Bizzotto EFD frakcijos vardu, Franz Obermayr , nepriklausomas Parlamento narys, Veronica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Jacek Olgierd Kurski, Ilda Figueiredo, Derek Roland Clark, Edit Bauer, Pervenche Berès, Timo Soini, Ria Oomen-Ruijten, Olle Ludvigsson, Raffaele Baldassarre, Evelyn Regner ir Thomas Mann.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Danuta Maria Hübner ir Elisabeth Morin-Chartier.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Horst Schnellhardt, Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Derek Vaughan ir Jan Kozłowski.

Kalbėjo: Olivier Chastel (einantis Tarybos pirmininko pareigas), László Andor ir Csaba Őry.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.2 protokolo 8.9.2010.

Kalbėjo Paul Rübig dėl Derek Roland Clark komentarų.

Teisinė informacija - Privatumo politika