Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0115(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0235/2010

Ingediende teksten :

A7-0235/2010

Debatten :

PV 07/09/2010 - 13
CRE 07/09/2010 - 13

Stemmingen :

PV 08/09/2010 - 6.2
CRE 08/09/2010 - 6.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0309

Notulen
Dinsdag 7 september 2010 - Straatsburg

13. Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten: Deel II van de geïntegreerde richtsnoeren van Europa 2020 [COM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Csaba Őry (A7-0235/2010)

Csaba Őry leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door László Andor (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Eva-Britt Svensson (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Pascale Gruny, namens de PPE-Fractie, Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, Siiri Oviir, namens de ALDE-Fractie, Emilie Turunen, namens de Verts/ALE-Fractie, Milan Cabrnoch, namens de ECR-Fractie, Thomas Händel, namens de GUE/NGL-Fractie, Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-ingeschrevene, Veronica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Jacek Olgierd Kurski, Ilda Figueiredo, Derek Roland Clark, Edit Bauer, Pervenche Berès, Timo Soini, Ria Oomen-Ruijten, Olle Ludvigsson, Raffaele Baldassarre, Evelyn Regner en Thomas Mann.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Danuta Maria Hübner en Elisabeth Morin-Chartier.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Horst Schnellhardt, Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Derek Vaughan en Jan Kozłowski.

Het woord wordt gevoerd door Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad), László Andor en Csaba Őry.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 8.9.2010.

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, die terugkomt op de opmerkingen van Derek Roland Clark.

Juridische mededeling - Privacybeleid