Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0115(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0235/2010

Texte depuse :

A7-0235/2010

Dezbateri :

PV 07/09/2010 - 13
CRE 07/09/2010 - 13

Voturi :

PV 08/09/2010 - 6.2
CRE 08/09/2010 - 6.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0309

Proces-verbal
Marţi, 7 septembrie 2010 - Strasbourg

13. Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre: Partea a II-a a Orientărilor integrate Europa 2020 [COM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Csaba Őry (A7-0235/2010)

Csaba Őry şi-a prezentat raportul.

A intervenit László Andor (membru al Comisiei).

Au intervenit: Eva-Britt Svensson (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Pascale Gruny, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Siiri Oviir, în numele Grupului ALDE, Emilie Turunen, în numele Grupului Verts/ALE, Milan Cabrnoch, în numele Grupului ECR, Thomas Händel, în numele Grupului GUE/NGL, Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD, Franz Obermayr, neafiliat, Veronica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Jacek Olgierd Kurski, Ilda Figueiredo, Derek Roland Clark, Edit Bauer, Pervenche Berès, Timo Soini, Ria Oomen-Ruijten, Olle Ludvigsson, Raffaele Baldassarre, Evelyn Regner şi Thomas Mann.

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Au intervenit: Danuta Maria Hübner şi Elisabeth Morin-Chartier.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Horst Schnellhardt, Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Derek Vaughan şi Jan Kozłowski.

Au intervenit: Olivier Chastel (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), László Andor şi Csaba Őry.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.2 al PV din 8.9.2010.

A intervenit Paul Rübig, care s-a referit la intervenţia lui Derek Roland Clark.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate