Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0115(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0235/2010

Predkladané texty :

A7-0235/2010

Rozpravy :

PV 07/09/2010 - 13
CRE 07/09/2010 - 13

Hlasovanie :

PV 08/09/2010 - 6.2
CRE 08/09/2010 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0309

Zápisnica
Utorok, 7. septembra 2010 - Štrasburg

13. Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (rozprava)
CRE

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov: časť II integrovaných usmernení stratégie Európa 2020 [KOM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Csaba Őry (A7-0235/2010)

Csaba Őry uviedol správu.

V rozprave vystúpil László Andor (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Eva-Britt Svensson (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Pascale Gruny v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Siiri Oviir v mene skupiny ALDE, Emilie Turunen v mene skupiny Verts/ALE, Milan Cabrnoch v mene skupiny ECR, Thomas Händel v mene skupiny GUE/NGL, Mara Bizzotto v mene skupiny EFD, Franz Obermayr nezaradený poslanec, Veronica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Jacek Olgierd Kurski, Ilda Figueiredo, Derek Roland Clark, Edit Bauer, Pervenche Berès, Timo Soini, Ria Oomen-Ruijten, Olle Ludvigsson, Raffaele Baldassarre, Evelyn Regner a Thomas Mann.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Podpredseda

Vystúpili: Danuta Maria Hübner a Elisabeth Morin-Chartier.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Horst Schnellhardt, Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Derek Vaughan a Jan Kozłowski.

Vystúpili: Olivier Chastel (úradujúci predseda Rady), László Andor a Csaba Őry.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.2 zápisnice zo dňa 8.9.2010.

V rozprave vystúpil Paul Rübig, ktorý sa vyjadril k vystúpeniu Dereka Rolanda Clarka.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia