Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

14. Παρουσίαση του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού από το Συμβούλιο - οικονομικό έτος 2011
CRE

Ο Melchior Wathelet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (εισηγήτρια), Helga Trüpel (εισηγήτρια), Jutta Haug (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG) και Melchior Wathelet.

Περατώνεται η εξέταση επί του σημείου αυτού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου