Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 7 september 2010 - Straatsburg

14. Presentatie door de Raad van zijn standpunt over het ontwerp van algemene begroting - begrotingsjaar 2011
Volledige verslagen

Melchior Wathelet (fungerend voorzitter van de Raad) geeft een toelichting.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski (lid van de Commissie), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (rapporteur), Helga Trüpel (rapporteur), Jutta Haug (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG) en Melchior Wathelet.

Het punt wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid