Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 7. septembra 2010 - Štrasburg

14. Predloženie návrhu všeobecného rozpočtu Radou na rozpočtový rok 2011
Doslovný zápis

Melchior Wathelet (úradujúci predseda Rady) predložil návrh.

Vystúpili títo poslanci: Janusz Lewandowski (člen Komisie), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (spravodajkyňa), Helga Trüpel (spravodajkyňa), Jutta Haug (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko) a Melchior Wathelet.

Bod je uzavretý.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia