Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 7. september 2010 - Strasbourg

15. Infotund (küsimused komisjonile)
CRE

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B7-0454/2010).

Sõna võttis Gay Mitchell infotunni läbiviimise kohta.

Küsimus 16 (Justas Vincas Paleckis): Radioaktiivsete jäätmete käitlemist ja säilitamist käsitlev õigusakt.

Karel De Gucht (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Justas Vincas Paleckis ja Silvia-Adriana Ţicău.

Küsimus 17 (Liam Aylward): Euroopa väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, rahvusvaheline kaubandus ja laste töö.

Karel De Gucht vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Liam Aylward ja Paul Rübig.

Küsimus 18 (Mairead McGuinness): Majanduspoliitika tõhustatud koordineerimise võimalik mõju.

Karel De Gucht vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Mairead McGuinness ja Marian Harkin.

Küsimus 19 (Vilija Blinkevičiūtė): Pensionireformide rakendamine Euroopa 2020. aasta strateegia raames.

László Andor (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Vilija Blinkevičiūtė.

Küsimus 20 (Georgios Papanikolaou): Uute tööhõivetingimuste mõju noortele.

László Andor vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Georgios Papanikolaou ja Brian Crowley.

Küsimus 23 (Gay Mitchell): Aastatuhande arengueesmärkide tippkohtumine.

Andris Piebalgs (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Gay Mitchell.

Küsimus 22 (Pat the Cope Gallagher): Eelseisev ELi ja Aafrika tippkohtumine.

Andris Piebalgs vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Pat the Cope Gallagher.

Küsimus 26 (Silvia-Adriana Ţicău): Meetmed võitluseks põua ja kõrbestumise vastu.

Connie Hedegaard (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Silvia-Adriana Ţicău.

Küsimus 27 (Karl-Heinz Florenz): Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 16. konverentsi ettevalmistamine.

Küsimus 28 (Andres Perello Rodriguez): ELi roll Cancúni tippkohtumise edu tagamisel.

Connie Hedegaard vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Karl-Heinz Florenz ja Andres Perello Rodriguez.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika