Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2010. gada 7. septembris - Strasbūra

15. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
CRE

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B7-0454/2010).

Uzstājās Gay Mitchell par jautājumu laika norisi.

Jautājums Nr. 16 (Justas Vincas Paleckis): Tiesību akti par radioaktīvo atkritumu pārvaldību un uzglabāšanu.

Karel De Gucht (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Justas Vincas Paleckis un Silvia-Adriana Ţicău.

Jautājums Nr. 17 (Liam Aylward): Eiropas MVU, starptautiskā tirdzniecība un bērnu darbs.

Karel De Gucht atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Liam Aylward un Paul Rübig.

Jautājums Nr. 18 (Mairead McGuinness): Ekonomikas politikas koordinēšanas uzlabošanas iespējamā ietekme.

Karel De Gucht atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Mairead McGuinness un Marian Harkin.

Jautājums Nr. 19 (Vilija Blinkevičiūtė): Pensiju sistēmu reformas saskaņā ar stratēģiju "Eiropa 2020".

László Andor (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Vilija Blinkevičiūtė.

Jautājums Nr. 20 (Georgios Papanikolaou): Jauno nosacījumu nodarbinātības jomā ietekme uz jauniešiem.

László Andor atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Georgios Papanikolaou un Brian Crowley.

Jautājums Nr. 23 (Gay Mitchell): Augstākā līmeņa sanāksme par Tūkstošgades attīstības mērķiem.

Andris Piebalgs (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Gay Mitchell.

Jautājums Nr. 22 (Pat the Cope Gallagher): Gaidāmā ES un Āfrikas augstākā līmeņa sanāksme.

Andris Piebalgs atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Pat the Cope Gallagher.

Jautājums Nr. 26 (Silvia-Adriana Ţicău): Pasākumi cīņā pret sausumu un pārtuksnešošanos.

Connie Hedegaard (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Silvia-Adriana Ţicău.

Jautājums Nr. 27 (Karl-Heinz Florenz): Gatavošanās pušu konferencei (COP 16) saistībā ar Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām.

Jautājums Nr. 28 (Andres Perello Rodriguez): ES ieguldījums Kankunas augstākā līmeņa sanāksmes veiksmīgā norisē.

Connie Hedegaard atbildēja uz šiem jautājumiem, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Karl-Heinz Florenz un Andres Perello Rodriguez.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika