Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 7 september 2010 - Straatsburg

15. Vragenuur (vragen aan de Commissie)
CRE

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B7-0454/2010).

Het woord wordt gevoerd door Gay Mitchell over het verloop van het vragenuur.

Vraag 16 (Justas Vincas Paleckis): Wetgeving inzake het beheer en de opslag van radioactief afval.

Karel De Gucht (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Justas Vincas Paleckis en Silvia-Adriana Ţicău.

Vraag 17 (Liam Aylward): Europese kmo's, internationale handel en kinderarbeid.

Karel De Gucht beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Liam Aylward en Paul Rübig.

Vraag 18 (Mairead McGuinness): Eventuele gevolgen van een intensievere economische beleidscoördinatie.

Karel De Gucht beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Mairead McGuinness en Marian Harkin.

Vraag 19 (Vilija Blinkevičiūtė): Pensioenhervormingen in het kader van de Europa 2020-strategie.

László Andor (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Vilija Blinkevičiūtė.

Vraag 20 (Georgios Papanikolaou): Gevolgen van de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor jongeren.

László Andor beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papanikolaou en Brian Crowley.

Vraag 23 (Gay Mitchell): Topbijeenkomst over de millenniumontwikkelingsdoelen.

Andris Piebalgs (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Gay Mitchell.

Vraag 22 (Pat the Cope Gallagher): De komende Top EU-Afrika.

Andris Piebalgs beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Pat the Cope Gallagher.

Vraag 26 (Silvia-Adriana Ţicău): Maatregelen ter bestrijding van droogte en woestijnvorming.

Connie Hedegaard (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Silvia-Adriana Ţicău.

Vraag 27 (Karl-Heinz Florenz): Voorbereiding conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (COP 16).

Vraag 28 (Andres Perello Rodriguez): Bijdrage van de EU tot het welslagen van de Top van Cancún.

Connie Hedegaard beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Karl-Heinz Florenz en Andres Perello Rodriguez.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid