Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 7. september 2010 - Strasbourg

(Mødet udsat kl. 20.30 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

16. Ytringsfrihed og pressefrihed i Den Europæiske Union (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Kommissionen: Ytringsfrihed og pressefrihed i Den Europæiske Union

Neelie Kroes (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Monika Flašíková Beňová for S&D-Gruppen, Sonia Alfano for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Zbigniew Ziobro for ECR-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Daniël van der Stoep, løsgænger, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Marek Józef Gróbarczyk, Rui Tavares, John Bufton, Hans-Peter Martin, Marco Scurria, Victor Boştinaru, Renate Weber, Jacek Olgierd Kurski, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Nicole Sinclaire, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Luigi de Magistris, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, David-Maria Sassoli, Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Lena Kolarska-Bobińska, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ildikó Gáll-Pelcz og Mariya Nedelcheva.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Iosif Matula, Ioan Enciu, Chris Davies, Anna Záborská, Margrete Auken, Salvatore Iacolino, Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Hella Ranner og Oreste Rossi.

Neelie Kroes tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik